Toimintamallit

Toimintamallit

Kansikuva, jossa käsi rakentaa kaupunkia erilaista elementeistä
Toimintamalli
Osallisuus
Koulut
Nuorisotyö
Aluekehitys
Suunnittelu ja visiointi

Osallisuussparraus on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty "osallisuuden palanen".
Toimintamalli
Kunnat
Johtaminen
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus

Ainone balance sensori ja tabletti
Toimintamalli
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Fysioterapia
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys

Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta

Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Kriisityö

Hyvän kohtaamisen resepti
Toimintamalli
Mielenterveys
Asiakasosallisuus
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen

Tesoman hyvinvointikeskus, Westeri
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Perusterveydenhuolto
Moniammatillisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus

Kuva, jossa lukee etäsopeutumisvalmennus järjestöjen asiakkaille -hanke: materiaalit verkkokurssien järjestämiseen
Toimintamalli
Vertaistuki
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Monialaisuus

Kuvassa piirroshahmo istuu tietokoneen äärellä kuulokkeet päässä. Kuvan yläosassa lukee virtuaaliklubit, kun välissä olevat kilometrit eivät merkitse mitään.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Kehitysvammaisuus
Yhteiskehittäminen