Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Verkostot
Dialogisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Verkostot

Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Turvallisuus

Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Syrjäytyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys

logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Johtaminen
Monialaisuus
Yhteistyö
Kumppanuus

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Kehittämisen lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen

logo
Toimintamalli
Saatavuus
Moniammatillisuus
Tiimityö
Terveyskeskukset

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Immalan Loisteen senioritalo
Toimintamalli
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Turvallisuus

Toimintamalli
Arviointi
Kotihoito
Kuntoutus
Toimintakyky
Moniammatillisuus