Toimintamallit

Toimintamallit

Ryhmämatchin prosessi aukikuvattuna näyttää tältä.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perhelinjan palvelut  varsinaissuomalaisten lapsiperheiden tukena
Toimintamalli
Perhepalvelut ja -työ
Järjestöt
Yhteistyö
Haja-asutusalue
Eriarvoisuus

Järjestömessut
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhdistykset
Yhteiskehittäminen
Sairaanhoitopiirit

Toivosta turvaa
Toimintamalli
Mielenterveys
Perhepalvelut ja -työ
Päihteet ja riippuvuudet

Visualisointi toimintamallista
Toimintamalli
Koulut
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt

Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Kansalaistoiminta
Kohtaaminen
Kuntalaiset

Visualisointi toimintamallista
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Yhteisöllisyys

Kuvassa Luontoyhteys-Facebook-ryhmän kansikuva.
Toimintamalli
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Yhteiskehittäminen

Kuvassa vertaistukiryhmän kansikuva Facebookista.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Vertaistuki
Kokeilu
Kokemustieto
Äitiys- ja lastenpalvelut

Kuvassa Facebookissa toimineen Voi elämän kevät -valokuvauskokeilun kansikuva.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Mielenterveys

Kuvassa koulutusten vetäjän, Milla Mäkisen, piirtämä yksinkertainen palvelupolku.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Mielenterveyspalvelut