Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Yhdistykset
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Kumppanuus

Toimintamalli
Osallisuus
Kotona asuminen
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Ikääntyminen

Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Psykososiaalinen tuki

Iloa kuvista -ryhmätoiminta
Toimintamalli
Hyvinvointi
Ryhmätoiminta
Asiakastyö
Mielenterveys
Luonto

Mitä sinulle kuuluu? -kortteja
Toimintamalli
Hyvinvointi
Ryhmätoiminta
Mielenterveys
Asiakastyö

Ressi veks! Ohjaajan oppaan kansilehti
Toimintamalli
Mielenterveys
Sosiaalinen kuntoutus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Psykososiaalinen tuki
Työkyky

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kotouttaminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut

Vertaisohjatun perhevalmennusmallin kaavio
Toimintamalli
Neuvola
Perhepalvelut ja -työ
Maahanmuutto
Kotouttaminen

Työpajassa käytettiin muovailuvahaa ja legoja ajattelun tukena. Kuvassa näkyy yksi legoista ja muovailuvahasta tehty ryhmätyö.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveys

Kuvassa näkyy työskentelyn ensimmäisen vaiheen tuotoksia Alvin Laturi-tilan seinällä. Käytännössä siinä on liimalappuja, joissa on kuvattu, mitä kyseisessä tilassa voisi tehdä, ketkä siellä voisivat kohdata ja miltä siellä voisi näyttää.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Kokemustieto

Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Luotettavan lääketiedon puolesta Lääkeinformaatioverkoston logo
Toimintamalli
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus