Toimintamallit

Toimintamallit

Yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmänä
Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Aikuissosiaalityö

Palkkatukityöllistäminen
Toimintamalli
Työllistyminen
Yhdistykset
Järjestöt
Työllisyys

Visioverkko
Toimintamalli
Turvakoti
Lastensuojelu
Äitiys- ja lastenpalvelut
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu

Työnetsijärinki
Toimintamalli
Työllistyminen
Järjestöt

Toimintamalli
Hoidontarve
Omahoito
Moniammatillisuus
Itsehoito
Asiakaslähtöisyys

Messissä koutsaus
Toimintamalli
Vertaistuki
Työttömyys
Sosiaalinen kuntoutus
Varhainen puuttuminen

Toimintamalli
Indikaattorit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat
Yhteistyö
Palvelujärjestelmä

Elävä Portfolio - oman osaamisen tunnistamisen prosessi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Asiakaslähtöisyys

Kysy omaiselta - kysymyslistasta kuvakaappaus
Toimintamalli
Varhainen tunnistaminen
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Kylille kulttuuria
Toimintamalli
Osallisuus
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ryhmätoiminta
Lähipalvelut

Liikkuva ikäinfo
Toimintamalli
Neuvonta
Ikääntyminen
Liikkuvat palvelut
Palvelujärjestelmä
Toimintakyky