Toimintamallit

Toimintamallit

Työkykyohjelman logo
General model
Työkyky
Osatyökykyisyys
Toimintakyky
Asiakastyö

Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo
General model
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Toimintakyky
Työkyky

General model
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Vanhuspalvelut
Vuorovaikutus

Osallistujat istuvat pihalla.
General model
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ryhmätoiminta
Osallisuus

General model
Osallisuus
Dialogisuus
Teatteri
Vuorovaikutus
Ympäristösuojelu

Vammaiskortin logo
General model
Osallisuus
Apuvälineet
Kulttuuripalvelut
Avustaja

Pelastustoimen lähipalvelut
General model
Lähipalvelut
Pelastustoimi
Hyvinvointialue
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy

General model
Vammaispalvelut
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus

General model
Sosiaalihuolto
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut

Matalan kynnyksen talousneuvonta on "osallisuuden palanen", jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
General model
Taloudellinen kestävyys
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Aikuissosiaalityö

General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys