Toimintamallit

Toimintamallit

Visualisointi mallista
Toimintamalli
Verkostot
Korona
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

The Osaaja Työssään
Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Työllistyminen

laadunhallinta yhteistyössä
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Johtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Pelastustoimi
Vaikuttavuus

Toimintamalli
Terveyspalvelut
Työttömyys
Elintavat
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Vieraasta Veljeksi - kaksisuuntaista kotoutumista miehille
Toimintamalli
Mentorointi
Maahanmuutto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Työllistyminen

Aito välittäjä -kuvassa neljä kättä on yhdessä.Kuvassa vihreää ja tiilenpunaista. Kultaisella värillä lukee "Aito välittäjä"
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Kokeilu
Tukihenkilötoiminta
Vertaistuki

Kanta-Hämeen neuvottelukunta -teksti
Toimintamalli
Järjestöt
Maakunnat
Verkostot
Kunnat
Yhdistykset

meidanhame.fi palvelun logo
Toimintamalli
Järjestöt
Yhdistykset
Viestintä
Tiedonhallinta
Verkostot

Osallisuutta arkeen teatterista
Toimintamalli
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Mielenterveys

Harrastustiimi
Toimintamalli
Kokeilu
Osallisuus
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Toiwo Reppanat
Toimintamalli
Kuntoutus
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteiskehittäminen
Päihteet ja riippuvuudet
Avohoito

Kokemus on!
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Kokeilu