Keski-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Digiopas ikäihmisille
Toimintamalli
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi

Toimintamalli
Kotihoito
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Ikääntyminen
Kuntoutus

Toimintamalli
Kuntoutus
Monialaisuus

Yhdessä monipalveluprosessi
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus

Soite 2.0 Terveyskeskuksen vastaanottouudistus- Yhdessä olemme enemmän
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma