Kokoamme tälle sivulle yritysten teknologiaratkaisuja, tuotteita ja palveluita, joita voidaan käyttää kotona asumisen tukena. Tiedot kerätään kyselyllä, johon voi vastata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla thl.fi/kati.

Tavoitteena on saattaa yhteen alaa kehittäviä organisaatioita sekä koota tietoa, joka auttaa edistämään teknologian hyödyntämistä kotona asumisessa ja kotihoidossa.

Kyselyyn voivat vastata kaikki halukkaat yritykset. Tiedot ovat yritysten ilmoittamia, eikä THL vastaa niiden sisällöstä.

Yritykset voivat myös esitellä toimintamallinsa Innokylässä. 

Vastaa kyselyyn.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kotihoidon teknologiapalvelut: Yritystori
Lyhyt kuvaus

Kokoamme tälle sivulle yritysten teknologiaratkaisuja, tuotteita ja palveluita, joita voidaan käyttää kotona asumisen tukena. Tiedot kerätään kyselyllä, johon voi vastata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla thl.fi/kati.

Tavoitteena on saattaa yhteen alaa kehittäviä organisaatioita sekä koota tietoa, joka auttaa edistämään teknologian hyödyntämistä kotona asumisessa ja kotihoidossa.

Kyselyyn voivat vastata kaikki halukkaat yritykset. Tiedot ovat yritysten ilmoittamia, eikä THL vastaa niiden sisällöstä.

Yritykset voivat myös esitellä toimintamallinsa Innokylässä. 

Vastaa kyselyyn.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on koota listaus kotona asumista ja kotihoitoa tukevista teknlologiaratkaisuista alan kehittämisen ja toimijoiden tiedontarpeiden tueksi. 

Sisällysluettelon alla on lyhyet kuvaukset palveluista ja linkit niiden sivuille. Voit siirtyä suoraan tietyn palvelun kohdalle hakutoiminnolla (ctrl+f).

SISÄLLYS

 • Digi-HTA-arvioidut tuotteet ja palvelut
 • Kaupallisia, testattuja tuotteita ja palveluita   
  • Pikaviestipalvelu
  • Asiakasnäkymä
  • Hyvinvoinnin mittaaminen
  • Seurantapalvelu
  • Turvapuhelinpalvelu
  • Verensokerin seurantapalvelu
  • Alusta hoivateknologialle
  • Integraatioalustat
  • Teknologia-alusta
  • Aktiivisuuden seurantapalvelu
  • Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä
  • Toiminnanohjauspalvelu
  • Hyvinvointipalvelu
  • Optimointiohjelma
  • Sähköinen ovenavaus
  • Asiakastyön väline
  • Ohjelmisto kuntoutuksen tueksi
  • Aktiviteetteja: Unipercare Innokylässä
  • Mobiilisovellus kirjaamiseen
  • Hallintaportaali
  • Rytmihäiriöiden etätunnistus
  • Monipalvelujärjestelmä
  • Mittausjärjestelmä
  • Senioripääte
  • Analyysilaitteet
 • Aidossa käyttöympäristössä pilotoitavia tuotteita 
  • Puheella ohjattava virtuaaliavustaja
  • Lääkejakeluautomaatti
  • Varhaisen tuen älyteknologia
  • Tilannekuvapalvelu
  • Kosketusnäyttö ja käyttöliittymä

1. DIGI-HTA-ARVIOIDUT TUOTTEET JA PALVELUT

LÄÄKEANNOSTELUPALVELU
Evondos E300 -lääkeannostelurobotti ja Evondos-etähoitojärjestelmä parantavat lääkehoidon oikea-aikaista toteutumista kotihoidossa. Lääkeannostelurobotti lukee annosjakelupussista asiakkaan tiedot ja kellonajan ja antaa lääkepussin asiakkaalle oikeaan aikaan. Etähoitojärjestelmän avulla kotihoito voi seurata reaaliaikaisesti asiakkaan lääkehoidon toteutumista. Kotihoito saa ilmoituksen, jos lääke jää ottamatta. Etähoitojärjestelmän kautta voi lähettää asiakkaalle lyhyitä viestejä.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Hoito-organisaation kannattaa valita projektipäällikkö, joka tekee Evondosin kanssa käyttöönottosuunnitelman. Hoitajilta vaaditaan alkuvaiheessa aikaa osallistua perehdytykseen ja asiakasvalintaan. Asiakkailla täytyy olla asunnossaan sähköpistoke. Evondos tarjoaa hoito-organisaatiolle kattavan koulutuksen ja käyttöönoton tuen sekä ympärivuorokautisen käyttäjätuen.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Suurimmat asiakkaat Suomessa Siun sote, Oulu, Helsinki, Tampere, Hämeenlinna, Kymsote, PHHYKY, Soite ja Rovaniemi, joissa kaikissa on käytössä 100–400 robottia. Palvelu on käytössä yli 100 kunnalla ja kaupungilla ja Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Digi-HTA-arviointi
 • Yrityksen yhteystiedot

TURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN ETÄPALVELUT
Elisan ja Suvanto Caren Digihoiva on turvallisuuden ja hyvinvoinnin etäpalvelu kotihoidon asiakkaille. Se lisää heidän mahdollisuuksiaan osallistua sosiaalista ja fyysistä kuntoutumista edistäviin palveluihin.

 • Asukkaan toimintaympäristöä ja arjen rutiineja havainnoivat sensorit
 • Turvapaikannin
 • Terveydenhuollon etämittaukset (CE)
 • Lääkemuistuttaja
 • Päiväkirja omaisten ja ammattilaisten väliseen kommunikointiin
 • Videopohjainen yhteydenpito
   
 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Elisa Digihoiva tuotetaan SaaS-palveluna. Asiakkaalta ei vaadita omaa infrastruktuuria. Asiakas valitsee palvelumoduulit ja näiden käyttäjät, joille toimitetaan ja tarvittaessa asennetaan kotiin vietävät ratkaisut. Palvelun käyttö alkaa koulutuksen jälkeen.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Kymsote, Kaarinan kaupunki, Lapinlahden kunta, Kemijärven kaupunki
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Digi-HTA-arviointi
 • Yrityksen yhteystiedot
  • Elisa Oyj, Ron Katz, etunimi.sukunimi@elisa.fi

MUUT DIGI-HTA-ARVIOIDUT PALVELUT
Digi-HTA-suositukset

2. KAUPALLISIA, TESTATTUJA TUOTTEITA JA PALVELUITA  

PIKAVIESTIPALVELU
Onervan viestintäsovellus on vanhus- ja vammaishoivaan suunniteltu tietoturvallinen pikaviestipalvelu, eräänlainen hoiva-alan WhatsApp. Onervan viestisovelluksella hoitohenkilökunta ja omaiset voivat viestiä tietoturvallisesti keskenään. 

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Palvelun voi ottaa käyttöön heti. Viestisovelluksen käyttöön tarvitaan älypuhelin, johon on asennettu Onerva-sovellus, tai internet-selain (tietokone, tabletti, puhelin).
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Muun muassa Helsingin kaupunki, Jyväskylä, Rauma, Lieto, Porvoo, Multia, Kokemäki, Vetreä Terveys, Caritas Säätiö ja Tutoris Oy
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

ASIAKASNÄKYMÄ
Vesratio Care -palvelu on yksinkertainen näkymä kotihoito- ja palvelukotiasiakkaisiin julkisille ja yksityisille hoitoalan toimijoille. Vesratio Care -palvelu näyttää ja kertoo asiakkaiden nykytilanteen ja kiinnittää hoitajien huomion, jos tilanne tai trendit muuttuvat. Asiakkaiden hyvinvointia ja kodin elinoloja arvioidaan vuorokauden ympäri käyttäen sekä kaupallisesti saatavilla olevia että omia sensoreita (IoT), lääkinnällisiä laitteita sekä pilvipohjaista tekoälyä (AI).

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Laitteiden asennus ja kotiintuonti, mahdollisesti käyttökoulutus, käyttäjätunnusten luominen
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Eksote, ELSA TestBed, PHHyky, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Kymsote, Hyvinvointi Saraste Oy, Alina Hoivatiimi Oy (Imatra ja Lappeenranta), Kotihoiva HuoltoSet Oy, Koskenrinne ry
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

HYVINVOINNIN MITTAAMINEN
Vivago-hyvinvointiratkaisu on kokonaispalvelu, joka perustuu asiakkaiden hyvinvoinnin mittaamiseen. Vivago ratkaisulla voidaan tunnistaa ja mitata kotona asuvan ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tila. Ratkaisu antaa automaattisen ilmoituksen muutoksista. Vivago Notio raportin avulla palveluntuottaja saa pohjan mitata ja raportoida palvelun vaikuttavuutta ja kehittää tiedolla johtamista.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Vivago kokonaispalvelu
   • Työasemasovellus (käyttö tilaajan omalta työasemalta) 
   • Vivago Mobile älypuhelinsovellus (käyttö tilaajan älypuhelimilta)
   • Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Vivagon asiantuntijoiden kanssa toimintatapa, kuinka tieto kotona asuvan asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin muutoksesta hyödynnetään hoito- ja palvelutuotannon prosesseissa. Käyttöönotossa tulisi olla mahdollisimman laaja edustus hoidossa olevia ammattilaisia ja uusien toimintamallien kehittämiseen tulee sitoutua.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Muun muassa Porin kaupungin perusturva
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

SEURANTAPALVELU
Nousuvahti® auttaa seuraamaan, että yksin asuva ikäihminen pääsee iltaisin nukkumaan ja aamuisin liikkeelle eikä ole öisin kauan poissa sängystä – esimerkiksi kaatumisen takia. Nousuvahti® -palvelu ilmoittaa, jos on syytä tarkistaa asiakkaan vointi. Nousuvahti seuraa myös päivittäistä leposykettä, hengitystä sekä levon määrää.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Pistorasia sängyn lähellä. Tuote toimii matkapuhelinverkossa. SIM-kortti kuuluu palvelun hintaan. Ilmoitukset tulevat sähköpostitse tai Android appiin. Palvelun tuottamaa dataa voi katsoa selaimella. 
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Liedon kunta, Oulunkaaren kuntayhtymä
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot
  • Emfit Oy, Tea Sanden, etunimi.sukunimi@emfit.com

TURVAPUHELINPALVELU
Turvapuhelinpalvelu, jonka ratkaisut räätälöidään tarpeen mukaan (laitetoimitus, tekninen tuki, turvapuhelinkeskus, auttamistoiminta). Erilaisia teknologisia ratkaisuja, laitevalikoima ja lisälaitekokonaisuuksia yksilölliseen käyttöön.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Tarpeen määritys, asiakasprofiilin räätälöinti, laitetekninen opastus, laitteen toimitus ja ylläpitopalvelu palvelun käynnistyessä.
 • Nykyiset sote-kumppanit
  • Palvelua tuotetaan yli 200 paikkakunnalla
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

VERENSOKERIN SEURANTAPALVELU
Verensokerin etäseurantapalvelu iäkkäille diabeetikoille. Diabeetikon tekemän verensokerimittauksen jälkeen verensokeriarvo siirtyy automaattisesti GS Smart -mittarista turvalliseen Balance-pilvipalveluun ja hoito-organisaation käyttöön. Asiakkaalta ei edellytetä tietoteknistä osaamista. Palvelu on suunniteltu erityisesti kotihoidon asiakkaille, jotka kykenevät itse mittaamaan verensokerin, sekä iäkkäille avopalveluiden diabeetikkoasiakkaille.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Hoitaja vaihtaa asiakkaalle uuden IoT-mittarin. Lisäksi tarvitaan pilvipalvelun konfigurointi sekä hoitotiimin koulutus. Pilotin voi käynnistää muutamassa viikossa.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Testattu Porissa, Tampereella ja Helsingissä
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

ALUSTA HOIVATEKNOLOGIALLE
Kaikki hoivaa tukeva teknologia samalla alustalla.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Palvelu tuotetaan SaaS-tyylisenä ratkaisuna, eikä se vaadi asiakkaalta erillishankintoja.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Kemiönsaari, Eura, Suupohja LLKY, Kaksineuvoinen, Lapuan kaupunki, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Vesanto, Tervo, Suonenjoki, Rautavaara, Rautalampi, Keitele, Kaavi, Lapinlahti, Essote, Kymsote, Kuusiolinna Terveys Oy, Taivalkoski, Tornio, Kemijärvi, Siikalatva/Mehiläinen, Hausjärvi, Pirkkalan kunta, Kuusamo
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

INTEGRAATIOALUSTAT
Integraatio- ja yhteentoimivuusalustoja terveydenhuollon sovellusten, järjestelmien ja tietojen integroimiseen sekä tietoalustoja uusien terveydenhuollon sovellusten perustaksi.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Käyttöönottoprojekteissa hyödynnetään asiantuntijapalveluita ja/tai koulutetaan asiantuntijoita tapauksen mukaan. Intersystems auttaa ja osallistuu käyttöönoton suunnitteluun sekä neuvoo tarvittaessa asiantuntijakumppanien löytämisessä.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • 19 sairaanhoitopiiriä ja terveydenhuollon ohjelmistotuoteyrityksiä, kuten Mylab, L-Force ja Acuvitec.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot
  • InterSystems, Miila Päivärinne, etunimi.sukunimi@intersystems.com

TEKNOLOGIA-ALUSTA
InterSystems HealthShare -teknologia-alustan avulla potilas- tai asiakastieto voidaan saattaa sitä tarvitsevien saataville reaaliajassa, normalisoidussa ja rakenteisessa muodossa ja koottuna niin, että näyttää, että se tulisi yhdestä järjestelmästä. Alustan avulla jaetaan yli 100 miljoonan potilaan tai asiakkaan tiedot hoidon tarjoajille ja kansalaisille itselleen.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Lähdejärjestelmien tieto alustan tietomalliin ja toimintamallin suunnittelu käsi kädessä alustan käyttöönoton kanssa.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Kaikki sairaanhoitopiirit ja useita laboratorioita. Kymmeniä alueita maailmassa, muun muassa Lincolnshire Iso-Britanniassa, Healthix New Yorkissa, Veneto Italiassa.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot
  • InterSystems, Miila Päivärinne, etunimi.sukunimi@intersystems.com

AKTIIVISUUDEN SEURANTAPALVELU
eLsa™ Aktiivisuudenseuranta tukee ikäihmisen asumista turvallisesti omassa kodissaan. eLsa lähettää hälytyksen kaatumisesta. Hoidon ammattilainen ja läheiset saavat tietoa arjen sujumisesta ja hoidon arviointiin. Dataa saadaan aktiivisuudesta, nukkumisesta, syömisestä, ulkoilusta ja wc-käynneistä. Henkilön ei tarvitse kantaa, osata tai muistaa mitään. eLsa-järjestelmä on optinen sensori, joka havaitsee liikettä eikä loukkaa yksityisyyttä. eLsa on nopea asentaa.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • eLsa langattoman järjestelmän asennus kotiin. Sensorit voidaan asentaa kaksipuolisella teipillä seinille. Noin 40 min./asunto, käyttöjärjestelmän avaaminen ja sopimus MariCaren kanssa.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Pilotti käynnissa PHHYKY:ssä. Pilotoitu EPSHP kanssa (Jalasjärvi) ja Aalborgissa Tanskassa. 
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

PALVELUSETELI- JA OSTOPALVELUJÄRJESTELMÄ
Parasta palvelua -verkkopalvelu ja sitä tukevan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin. Palvelukokonaisuus helpottaa niin palvelun järjestäjän, -tuottajan kuin palvelua käyttävän kuntalaisen arkea. Tiera on kehittänyt palvelun yhteistyössä kuntien kanssa.

 •  Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Asiakaskohtaisesti suunniteltu projekti
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • SiunSote, Kainuun Sote, PHHYKY, Pieksämäki, Turku ja Tampere
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

TOIMINNANOHJAUSPALVELU
Tiera Mobiilikotihoito on kotihoidon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjauspalvelu, joka helpottaa kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua. Tiera Mobiilikotihoito integroidaan käytössä oleviin potilas- ja työajansuunnittelujärjestelmiin. 

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Asiakaskohtaisesti suunniteltu projekti
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Muun muassa Kymsotessa, Espoossa, Rovaniemellä ja Tampereella
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

HYVINVOINTIPALVELU
Tiera Vire on kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua parantamaan tarkoitettu digitaalinen hyvinvointipalvelu. Se on suunnattu kuntalaisille, kuntatoimijoille ja muille organisaatioille. Tiera Vireen pohjana on mobiilisovelluksella tai tietokoneella käytettävä kokonaisvaltainen hyvinvointisovellus.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Asiakaskohtaisesti suunniteltu projekti
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Muun muassa Kainuun Sote ja Kuusamo
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

OPTIMOINTIOHJELMA
Tiera Optima on kuntatoimijoiden kotihoidon strategisen optimoinnin ratkaisu ja palveluiden ja kuljetusten optimointiohjelma. Kaikkiin järjestelmiin soveltuvassa ratkaisussa ei keskitytä pelkästään määrälliseen laskentaan, vaan optimoinnissa keskeistä on toiminnan laadun huomiointi. Päivittäisen toiminnan optimoinnin sijasta Tiera Optima tarjoaa pitkäaikaisemman ja laajemman tarkastelukulman asiakaskäynteihin ja kotihoidon tiimien työn järjestämiseen.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Asiakaskohtaisesti suunniteltu projekti
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Muun muassa Essote ja Porvoo
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

SÄHKÖINEN OVENAVAUS
Sähköinen ovenavaus mahdollistaa kulkuoikeuksien ajantasaisen hallinnan ja lisää turvallisuutta. Palvelu perustuu matkapuhelimella toimivan lukitusjärjestelmän, henkilökohtaisen PIN-koodin ja mekaanisen lukon yhdistelmään. Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäksi Sähköinen ovenavaus tuo kustannushyötyä, kun avainkopioita tai lukkojen uudelleen sarjoituksia ei enää tarvita. Palvelu voidaan integroida Tiera Mobiilikotihoitoon tai hankkia erillisenä palveluna.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Asiakaskohtaisesti suunniteltu projekti
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Mm. Kymsote, Eksote, Essote, Espoo ja Tampere
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

ASIAKASTYÖN VÄLINE
LivingSkills -asiakastyön välineeseen on integroitu kaikki asiakastyön vaiheet: 360 asteen tilannekartoitus, hoito- tai palvelusuunnitelma, edistymisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi myös organisaatiotasolla. Ikäihminen määrittelee omat tavoitteensa ja työntekijä on hänen valmentajansa.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • SaaS-palvelu, työväline toimitetaan avaimet käteen -palveluna. 
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Pilotoitu Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Porissa ja Imatralla. Syöpäjärjestöt, Sylva ry, Sopimusvuori ry, Nääsville ry ja Tukiranka ry, Lilinkotisäätiö, Treili ja Sofiakylä.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

OHJELMISTO KUNTOUTUKSEN TUEKSI
DigiRehab on tekoälyä hyödyntävä ohjelmisto, jonka avulla hoitajat voivat toteuttaa vaikuttavaa ja mitattavaa yksilöllistä kuntoutusta kotihoidon asiakkaiden kanssa. Mobiililaitteella käytettävän ohjelmiston avulla hoitaja tekee kuntoutujalle alkumittaukset, joiden perusteella henkilökohtainen harjoitusohjelma muodostuu. Ohjelmisto opastaa myös harjoitteiden oikean suoritustavan ja toistomäärät, seuraa harjoittelun edistymistä ja tekee harjoitusjakson lopuksi analyysin vaikuttavuudesta.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Käyttöopastus hoitohenkilökunnalle (4 tuntia), hoitajan mobiililaite
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Tanskassa DigiRehab on käytössä noin kolmasosalla kunnista. Suomessa palvelu on ensimmäisenä käytössä Porvoossa.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

AKTIVITEETTEJA
Unipercare tuo aktiviteetteja tuttuun television tai mobiililaitteeseen. Uniper tuo virikkeitä arkeen ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja. 

HALLINTAPORTAALI
Uniper tuo aktiviteetteja televisioon tai mobiililaitteeseen, tuo virikkeitä arkeen ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja. Keskustelu käydään kasvotusten. Suojattu hallintaportaali on hoivahenkilöiden työkalu, jolla seuranta ja yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu.

RYTMIHÄIRIÖIDEN ETÄTUNNISTUS
Rytmihäiriöiden tunnistus etänä kotisairaanhoitajan, terveyskeskushoitajan tai potilaan itsensä mittaamana. Palvelulla pyritään estämään aivoinfarkteja eteisvärinän varhaisen tunnistuksen kautta.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Hoitajien ryhmäkoulutus Teamsilla (tunti). Jos halutaan automaattinen intergraatio EKG-kuvantamisjärjestelmään, tarvitaan integraatioprojekti.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

MONIPALVELUJÄRJESTELMÄ
Elisa Monipalvelujärjestelmä on digitaalinen palvelujärjestelmä yhteydenpitoon, tiedottamiseen, viihtymiseen ja asiakaspalautteiden keräämiseen.  Palvelu on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan päivittäiseen työhön ja potilaiden hoitokokemusten parantamiseen. 

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Pilottipaketteihin sisältyy loppukäyttäjän ja henkilöstön laitteita sekä ohjelmistot ja niiden käyttöönotto
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Lähes kaikki sairaanhoitopiirit
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ
MESI mTABLET-järjestelmä on langaton, kannettava ja modulaarinen diagnostinen laite, jonka avulla voi mitata potilaan vitaalielintoimintoja hänen kotona tai palvelutalossa. MESI mTABLETin avulla mittaustiedot voi jakaa esim. päivystävälle lääkärille hetkessä ja mittaustulokset ovat luettavissa tietoturvallisesti sähköpostista mistä tahansa laitteelta. Koska mTABLETille kerääntyy useita mittaustietoja potilaasta, trendiä on helppo seurata.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Laite, verkkoyhteys, käyttökoulutus ja mahdollinen integraatio
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Haavanhoidon yksiköitä, muun muassa Turku, Kymsote, Jyväskylä
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

SENIORIPÄÄTE
Elisan senioripääte on helppokäyttöinen kokonaisratkaisu viihtymiseen ja hoitohenkilöstön, omaisten ja seniorin väliseen kommunikaatioon (video, puhelu, chat). Lisäksi seniori voi tehdä tarvepohjaisia apupyyntöjä tabletista hoitohenkilöstölle. Erilaiset tukivarret ja muut oheislaitteet ovat kliinisesti testattuja. Ruoan ja lääkkeiden tilaukseen sekä kalentereihin on tehty integraatioita. Uutena innovaationa puheentunnistus ja kaksisuuntainen yhteys sosiaaliseen robottiin.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Kevyt käyttöönotto, riippuu asiakkaan infrasta, esim. tietoliikenneyhteysvalinnat
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Useimmat sairaanhoitopiirit, monet kunnat ja kaupungit (esim. HUS yksiköt ja Uusi Lastensairaala), Digi- ja väestötietovirasto, Tampereen laitetori
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yhteystiedot
  • Elisa Oyj, Hannu Meriläinen, etunimi.sukunimi@elisa.fi

ANALYYSILAITTEET

Fibion istumis- ja aktiivisuusanalyysin avulla voidaan mitata ja optimoida työn asentojen ja aktiivisuuksien kuormittavuutta. Fibion Ergonomia -analyysillä voidaan analysoida selän tai esimerkiksi käsien kuormittumista. Tässä hyödynnetään Fibion SENS -sensoria. Molemmat ratkaisut ovat helppoja käyttää: 1) laite paikalleen 2) kerää dataa viikkoja 3) automaattiset analyysit ja visuaaliset raportit.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Ei juuri mitään, palvelu tarjotaan avaimet käteen -konseptina
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Kaupungit (esim. Helsingin kaupunki), terveysalan toimijat (esim. Lääkärikeskus Aava ja Medic24), työeläkevakuuttaja (esim. Varma), työhyvinvointipalveluiden tarjoajat (Esim. ActiPro), liikuntatoimet (esim. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta)
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yhteystiedot

3. AIDOSSA KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ PILOTOITAVIA TUOTTEITA  

PUHEELLA OHJATTAVA VIRTUAALIAVUSTAJA
Keskusteleva tekoäly eli puheella ohjattava virtuaaliavustaja mahdollistaa ikäihmiselle ympärivuorokautisen seuran, tuen ja turvan sekä puhekäyttöliittymän digitaalisiin palveluihin. Keskustelevaa tekoälyä voi käyttää osana lääkinnällistä laitetta, sovelluksen kautta tai se voi soittaa kotihoidon asiakkaan puhelimeen.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Riippuu tapauksesta ja laitteesta. Vaatii aina käyttöönottoprojektin, johon usein liittyy tekoälyn opettaminen. Käyttöönotto kannattaa aloittaa määrittelyvaiheella. Tyypillinen käyttöönotto koostuu seuraavista vaiheista: 1.) määrittely 2.) pilotointi (tekoälyn opetus ja käyttö) 3.) tuotantoonvienti. Opettaminen tarkoittaa puhedatan keräämistä ja kysymys-vastausparien, intenttien ja dialogipolkujen muodostamista. Tekoälylle opetetaan miten keskustelu viedään läpi, miten poikkeustapaukset hoidetaan jne. Käyttöönotto vaatii usein integraatioita. 
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Kuopion kaupunki, Ruotsissa 1–2 kuntaa yhteistyössä Evondosin kanssa, HUS Asvia
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot

LÄÄKEJAKELUAUTOMAATTI
Dosell-lääkejakeluautomaatti muistuttaa asiakasta ottamaan lääkkeet oikea-aikaisesti parantaen lääketurvallisuutta. Lääkejakeluautomaatti avaa lääkepussit asiakkaalle valmiiksi, jolloin lääkkeiden otto on asiakkaalle helppoa ja vaivatonta. Dosell-lääkejakeluautomaatti on edullinen, helppokäyttöinen ja pienikokoinen.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Kunnalla tulee olla käytössään apteekista saatava lääkeannosrulla. Laitteen käyttöönottoon tarvitaan älypuhelin, jossa on Dosell-applikaatio. Muutokset taustajärjestelmään tehdään selainpohjaisella käyttöliittymällä.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Kaksi pilottia.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

VARHAISEN TUEN ÄLYTEKNOLOGIA
Varhaisen tuen älyteknologinen ratkaisu asiakkaan, omaisten ja kotihoidon käyttöön. Alustaan voidaan asentaa toimintoja asiakkaan tarpeen mukaisesti, muun muassa turvaranneke, palovaroitin, liiketunnistin, vesivahinkovahti tai lääkemuistuttaja. 

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Perehdytys laitteen käyttöönottoon ja tarvittavien toimintojen asettaminen. Perehdytys asiakasohjaukseen. Etäyhteyteen tarvitaan SIM-kortti.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Suomessa kaksi pilottia. Älydosetti on ollut Testbedissa Tampereella.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Kyllä
 • Yrityksen yhteystiedot

TILANNEKUVAPALVELU
IoT-pohjainen tilannekuvapalvelu kotihoitoon ja kotikuntoutukseen. Yksilölliset riskiennustemalliraportit. Valmiit integraatiot laajaan joukkoon lääkintälaitteita, muun muassa alyvaaka, älyverenpainemittari, älykuumemittari ja lääkinnällisen laitteen vaatimukset täyttävä älykello (mm. EKG, SP2).

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Datalähteet eli laitteet ja noin kahden tunnin koulutus palvelua käyttäville ammattilaisille.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • Tampereen kaupunki (Kotitori+nuorisoneuvola), Liedon kunta, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Fysiogeriatria Oy
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot
  • Predicell Oy, Aki Kuivalainen, etunimi.sukunimi@predicell.com

KOSKETUSNÄYTTÖ JA KÄYTTÖLIITTYMÄ
Yetitablet-Yetihome on Android-käyttöjärjestelmällä varustettu kosketusnäyttö. Yetihomessa on helppo käyttöliittymä, joka on suunniteltu senioreille ja henkilöille, joilla on erityistarpeita. Yetihome-laitteen YetiCare-sisällöt on kehitetty yhdessä pohjoismaisten terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa tuomaan iloa ja erilaisia mahdollisuuksia tehdä arjesta ja kuntoutuksesta hauskaa ja tehokasta.

 • Käyttöönottoon liittyvät vaatimukset
  • Laitteen sisältöjen määritys asiakkaan ja palveluntarjoajan kanssa, asennus ja käyttöönottokoulutus.
 • Nykyiset sote-yhteistyökumppanit
  • YetiHome on uusi tuote, jota ei ole vielä käytössä. Yetitablet-ryhmälaite on käytössä muun muassa PSHP:ssa, Husissa ja Essotessa.
 • CE-merkitty lääkinnällinen laite
  • Ei
 • Yrityksen yhteystiedot
Toimiaika

Yritystoria ylläpidetään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmakaudella vuosina 2021–2022.

 

Toimijat

Tiedot kerätään kyselyllä, johon voi vastata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla: thl.fi/kati.

Tavoitteena on saattaa yhteen alaa kehittäviä organisaatioita. Kyselyyn voivat vastata kaikki halukkaat yritykset. Tiedot ovat yritysten ilmoittamia, eikä THL vastaa niiden sisällöstä.

 

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Elli Alarotu
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Elli Alarotu

Luotu

31.05.2021

Viimeksi muokattu

16.09.2021

Aihealueet

Ikääntyminen Hyvinvointiteknologia Kotihoito

Ilmiöt

Henkilökohtainen data Robotisaatio ja tekoäly Väestörakenne muutoksessa Älykkään teknologian murros Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia