Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Työkyky käyttöön- hankkeessa edistetään palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja. Samalla vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä. Näkökulmana on osatyökykyisen omien voimavarojen vahvistaminen ja työllistymisen mahdollisuuksien parantaminen muuttuneessa työelämässä. 

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä:
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.