PALO Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, Oulu

Tavoitteena on luoda monialainen ja integroitu palvelumalli ja palvelupolut, jonka myötä osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan oikea-aikaisesti ja jossa palvelut sekä palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Lisäksi työkyvyn tuen palvelut rakennetaan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
PALO Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, Oulu
Lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda monialainen ja integroitu palvelumalli ja palvelupolut, jonka myötä osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan oikea-aikaisesti ja jossa palvelut sekä palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Lisäksi työkyvyn tuen palvelut rakennetaan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan käyttöön uusia menetelmiä työkyvyn tuen tarpeen tunnistamiseen ja asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka vastaa asiakasohjauksesta.

Hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan osatyökykyisen aktiivista osallistumista sekä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.

Työkyvyn tuen menetelmiin liittyen pilotoidaan ja otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja varmistetaan ammattilaisten osaamisen kehittäminen.

Asiakasosallisuutta vahvistetaan käyttämällä osallistumista vahvistavia keinoja.

Alueella vahvistetaan myös työnantaja- ja yritysyhteistyötä.

Hankkeessa sitoudutaan keräämään ja tuottamaan tietoa palveluiden, etuuksien ja lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Toimiaika

1.11.2020-31.12.2022

Toimijat

Oulun kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana. Toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ja työllisyyspalveluiden, Oulun seudun kuntakokeilun kuntien, sekä Oulun työllisyyden ekosysteemin toimijoiden (Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Kansaneläkelaitoksen Pohjoinen vakuutuspiiri) kesken.

Lisäksi vahvaa yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, alueen yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Sanna Syrén
Yhteyshenkilön organisaatio
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.syren@businessoulu.com

Tekijä

Sanna Syrén

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

07.09.2021

Aihealueet

Työllisyys Osatyökykyisyys Osallisuus Työkyky

Ilmiöt

Syrjäytyminen