PALO Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille /Oulu (täydentyy)

PALO-hanke on osa hallituksen työkykyohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja osatyökykyisten työttömien työllistymisen ongelmiin. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia keinoja työikäisten olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

Tavoitteena on tietoon perustuen luoda monialainen ja integroitu palvelumalli. Mallin avulla osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja palvelut toimivat asiakaslähtöisesti. Työkyvyn tuen palvelut toimivat osana asiakkaan palvelukokonaisuutta.

Työkykyohjelma kytkeytyy vahvasti myös sosiaaliturvauudistuksen tavoitteeseen mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen