PALO Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, Oulu

Tavoitteena on luoda monialainen ja integroitu palvelumalli ja palvelupolut, jonka myötä osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan oikea-aikaisesti ja jossa palvelut sekä palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Lisäksi työkyvyn tuen palvelut rakennetaan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta
Aikuissosiaalityö
Työllisyys

Toimintamalli
Työttömyys
Työkyky
Osatyökykyisyys
Integraatio