Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO /Oulu (täydentyy)

Lyhyt kuvaus

PALO-hanke on osa hallituksen työkykyohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja osatyökykyisten työttömien työllistymisen ongelmiin. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia keinoja työikäisten olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Työkykyohjelma kytkeytyy tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaan sekä sosiaaliturvauudistukseen. Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

PALOn tavoitteena on tietoon perustuen luoda monialainen ja integroitu palvelumalli palveluiden ja toimijoiden yhteensovittamiseksi. Mallin avulla työttömien työkyvyn ja työllistymisen tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun kaupunki
Administrator
Oulun kaupunki
Administrator
Oulun kaupunki
Administrator