Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO /Oulu (täydentyy)

PALO-hanke on osa hallituksen työkykyohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja osatyökykyisten työttömien työllistymisen ongelmiin. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia keinoja työikäisten olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Työkykyohjelma kytkeytyy tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaan sekä sosiaaliturvauudistukseen. Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

PALOn tavoitteena on tietoon perustuen luoda monialainen ja integroitu palvelumalli palveluiden ja toimijoiden yhteensovittamiseksi. Mallin avulla työttömien työkyvyn ja työllistymisen tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen