Vuosina 2021–2023 psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto laajennetaan kaikilla Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan osallistuvilla alueilla kaikkiin ikäryhmiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto
Lyhyt kuvaus

Vuosina 2021–2023 psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto laajennetaan kaikilla Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan osallistuvilla alueilla kaikkiin ikäryhmiin. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on kattavien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyörakenne, psykososiaalisten menetelmien valikoiman ylläpitäminen ja niiden oikea-aikainen ja oikein kohdennettu saatavuus perusterveydenhuollossa.

Parannetaan psykososiaalisten hoitomuotojen ja interventioiden saatavuutta ja organisoidaan niiden tarjoaminen alueellisesti tarpeenmukaisesti. Yliopistosairaaloiden sairaanhoitopiirit ja lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamiskeskukset koordinoivat näyttöön perustuvan hoidon saatavuutta sekä levittävät näyttöön perustuvia psykososiaalisia hoitoja ja interventiota koordinoidussa yhteistyössä alueittain ottaen huomioon myös haja-asutusalueiden tarpeet.

Toimiaika

2020-2023

Toimijat

Yliopistosairaaloiden psykiatrian eri ikäryhmien vastuuhenkilöt, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden toimijat, mielenterveysstrategian toimijat, muut hyvinvointialueiden mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimivat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Anu Vähäniemi
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anu.vahaniemi@thl.fi

Luotu

08.02.2022

Viimeksi muokattu

16.12.2022