Yhteistutkimus tarkoittaa sitä, että toimintaan osallistuvat kokemustoimijat (mm. asiakkaat, yhdistysten jäsenet, kokemusasiantuntijat) ja ammattilaiset, henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla tutkimuskysymysten muotoiluun, aineiston keräämiseen, tutkimustulosten analysointiin & työstämiseen sekä raportointiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Yhteistutkimus osallisuutta vahvistamassa
Lyhyt kuvaus

Yhteistutkimus tarkoittaa sitä, että toimintaan osallistuvat kokemustoimijat (mm. asiakkaat, yhdistysten jäsenet, kokemusasiantuntijat) ja ammattilaiset, henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla tutkimuskysymysten muotoiluun, aineiston keräämiseen, tutkimustulosten analysointiin & työstämiseen sekä raportointiin. 

Toimiaika

Kokonaisuutta hallinnoi Suomen Klubitalot ry:n "Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-hanke (STEA 2020-2022), joka toteutetaan yhteis- ja toimintatutkimuksena.  Kokonaisuuteen voivat tulla mukaan niin kansalaisjärjestöjen kuin sote-palveluiden edustajat, jotka parhaillaan toteuttavat yhteistutkimusta tai ovat siitä kiinnostuneita. 

 

Toimijat

Kansalaistoimintaan osallistujat, yhteisöjen jäsenet, asiakkaat, ammattilaiset ja näiden yhteistyökumppanit.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Outi Hietala
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Klubitalot ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
outi.hietala@suomenklubitalot.fi

Tekijä

Outi Hietala

Luotu

12.08.2020

Viimeksi muokattu

12.08.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tutkimustoiminnassa on nousemassa haasteeksi kokemustiedon asema sekä tarve sen muutokseen. Ja toisaalta tutkimuksen ja tiedon tuottamisen perinteiset tavat ovat alkaneet kyseenalaistua erityisesti syrjintää ja alistamista kokeneiden kansalaisten ja ryhmien näkökulmasta. He eivät enää ole halukkaita asettumaan pelkästään tiedon tuotannon ja tutkimuksen kohteiksi, vaan haluavat osallistua niiden perusoletusten ja kokemustiedon aseman uusistamiseen. Ja myös ammattilaiset ovat kiinnostuneet mahdollisuudesta uudistaa ammatillisuutta osallistumalla yhteistutkimukseen asiakkaiden tai vaikkapa yhdistyksen jäsenten rinnalla, kumppaneina. Yhteistutkimuksella onkin yhtymäkohtia myös yleisempään osallisuutta, kokemustiedon asemaa ja yhteiskehittämistä koskevaan keskusteluun.

Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuus pyrkii sekä kokoamaan että koordinoimaan yhteistutkimuksesta kiinnostuneita ja sitä toteuttavia toimijoita: esimerkiksi järjestöissä tai palveluissa työskenteleviä sekä niissä jäseninä ja asiakkaina/palvelun käyttäjinä olevia ihmisiä & kansalaisia, joiden omaan tilanteeseen tutkimukset sekä niiden näkökulmat liittyvät.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Koota ja julkaista yhteistutkimukseen liittyviä suunnitelmia, kokemuksia ja tuloksia. Tiedottaa yhteistutkimuksesta ja sen mahdollisuuksista kansalaisille ja sote-palveluissa työskenteleville & päätöksentekijöille.

Yhteistutkimus

Aihealueet

Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot