Please provide a valid value.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Lastensuojelu
Osallisuus
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Aihealueet
Elämänlaatu
Arviointi ja tiedonkeruu
Integraatio
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten käyttöön Kuopiossa 2015 kehitetty itsearviointimenetelmä. Sisältää 10 elämänaluetta ja 3 näkökulmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Verkostot
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sovittava ohjaus -toimintamalli on kuvaus alkuvaiheen sosiaalisesta kuntoutuksesta monitarpeisille nuorille aikuisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Yhteistyö
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvalle lapselle, jolla on hoitosuhde  lasten-/ nuorisopsykiatrialla. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta ja välttää moniammatillis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojeluun jälkihuollon asiakassuunnitelmatyön toteutus yhdessä nuoren aikuisen ja verkoston kanssa osallisuutta edistäen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta Etelä-Savon Tulevaisuuden sote -keskus- hankkeelle, johon kuuluu pilotti: Psykososiaalisen tuen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut ver

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Rikoksentorjunta
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto
Nuorisotyö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Lastensuojelu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MONNI-hankkeessa pyrittiin varmistamaan vahva lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden osallisuus hanketyössä. Se on tärkeää, jotta tieto ja tilannekuva ei jää puutteelliseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Neuvola
Terveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluprosessin ja -ohjausten mallintamisella edistetään Omaolon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeiden yhtenäistä käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaalla.