Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan Soiten geneerinen monipalveluprosessin toimintamalli kahta tai useampaa palvelua samanaikaisesti käyttävien asiakkaiden avuksi.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason mahdollisuus etäkonsultoida HUSin erikoisaloja 

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntalaisille suunnattu video, jossa madalletaan hoitoon hakeutumisen kynnystä terveysasemille mielenterveys- ja päihdeongelmissa, ja tuodaan näkyväksi hoidon mahdollisuuksia, esimerkiksi moniammat

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Kansalaistoiminta
Järjestöt
Yhteistyö
Ilmiöt
Jakamistalous- ja alustat
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisölli

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olen tehnyt 16 kuvaa skitsofreniasta. Sen harmilliset vaikutukset ilmenevät myös sairastuneen lähipiirissä ja pian yleisesti tavallisten ihmisten elämässä.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuvaa kumppanuusperustaista yhteistoimintaa tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheissa sisältäen kehittävän ja eettisen arvioinnin.

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Kotona asuminen
Turvallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Palvelutarve
Kuntoutus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun (ARKI) toimintamallin edelleen kehittämisen myötä toiminta on vaikuttavampaa niin asiakkaan kuin organisaation näkökulmasta kun ikääntynyt kotona asuva saa kohta

Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Asukas
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito- ja palvelupolun kuvaus asukkaille Kainuun soten julkisille verkkosivuille.

Paikkakunta tai maakunta
Päijät-Häme
Aihealueet
Moniammatillisuus
Tiimityö
Perusterveydenhuolto
Hoidontarve
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisen tiimityön toimintamallissa perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut toteutetaan moniammatillisena tiimityönä. 

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tasa-arvo
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

europan unionin oma hanke jonka tavoite on edistää ihmisyttä ja markkinataloutta eu ois myös konkretiassa ei vain rahoittaja