Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen tunnistaminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ota puheeksi 

On toimintamalli alkoholin, nikotiinin ja rahapelaamisen puheeksiottoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaiste

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Virolahti
Aihealueet
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etälääkäritoiminnalla on tarkoitus nopeutta hoitoon pääsyä ja purkaa hoitojonoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kouvola
Aihealueet
Asiakastyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tarjota Ratamokeskuksen (laaja sote-keskus) päiväkävijöille sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä fyysisessä toimipisteessä ilman ajanvarausta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tuoda kliinisen farmasian palvelut pysyväksi osaksi perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmia toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Kulttuuri
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin tavoitteena on järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja ta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Vantaa
Aihealueet
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä testata chat-palvelun käytettävyyttä, toiminnallisuuksia ja skaalautumista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mäntyharju
Juva
Jyväskylä
Järvenpää
Aihealueet
Ravitsemus
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen
Vanhuspalvelut
Lähipalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin avulla voidaan tarkastella ja tunnistaa kotona asuvien ikäihmisten ruokaympäristön alueellisia toimijoita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten hyvää syömistä edistävien ruokapalvelu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaat kehittäjinä -kokonaisuus kokoaa yhteen eri osallisuuden ja osallistumisen muodot sote-palveluissa.