Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Akuuttivastaanotto on terveysaseman yhteydessä toimiva kiireellisen hoidon yksikkö, johon potilaat hakeutuvat ensisijaisesti hoidontarpeen arvioinnin kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Työttömyys
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömalli työttömän terveystarkastuksen ja työ- ja toimintakykyarvion toteuttamiseksi soteyhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaolon hyvinvointitarkastusta on kehitetty osaksi digitaalisia palveluja vuodesta 2022 alkaen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiomallin avulla sujuvoitetaan ja lisätään terveysaseman ja aikuissosiaalityön ammattilaisten yhteistyötä potilaiden ja asiakkaiden hoidossa ja palvelussa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esihenkilötyön kehikko, joka tukee avosairaanhoidon johtamismalliin käyttöönottoa toimintayksiköiden johtotiimien arjessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Verkostot
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittäjäverkoston toimintamalli sisältää prosessin verkoston kokoamisesta toiminnan aloittamiseen. Toimintamalli sisältää verkoston toimintatavat ja hyväksi havaitut käytännöt.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
RRP
Terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhuollon kirjaamisen kehittäminen ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteydenottokartoituksen  tarkoitus oli ensisijaisesti kehittää asiakasohjausta ja tunnistaa väärin
ohjautuvia yhteydenottoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulossa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhehoito
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta.