Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Verkostot
Viestintä
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöjen sote-aamukahvit tarjoavat alueen järjestötoimijoille ajantasaista tietoa sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueen rakentamisesta sekä mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun viranhaltijoid

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan vastuutyöntekijä nimetään osana monialaista verkostotyötä. Vastuutyöntekijän rooli on toimia asiakkaan yhteyshenkilönä sekä palvelukokonaisuuksien yhteensovittajana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetty toimintamalli pilotoidaan Kotkassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta ja keskustelua mielialan laskuun ja lievään masennukseen Seniorineuvolassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

eKonsultaatio käytännöillä vahvistetaan perusterveydenhuollon henkilöstön valmiuksia ohjata ja neuvoa asiakasta sosiaalihuollon palveluiden pariin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kohtaaminen
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisoidaan kohtaamispaikkatoiminta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Perhekeskus Kaislaan sekä kehitetään mallinnus perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnalle Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen käytettä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on yhtenäistää ja koostaa yhteen lasten fysio- ja toimintaterapian palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pori
Aihealueet
Neuvola
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sää ja Mää parisuhdetapaaminen on Porin perusturvan neuvolan terveydenhoitajien ja kasvatus ja perheneuvonnan perheneuvojien sekä Porin perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojien kehittämä enna

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Sähköinen asiointi
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen palvelu 24/7 koko Satakunnassa. Se on sähköinen palvelu avun, tuen ja palveluiden pyytämiseen. Kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet.