Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa Kymsotessa sosiaalihuollon palveluiden yhteinen asiakasohjauksen malli, jossa yksi asiakkaan yhteydenotto riittää asian edistämiseksi. Kehittämistyöllä konseptoidaan ja

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun -ohjelman mukaisesti RRF-Keski-Pohjanmaa -hankkeen avulla edistetään koronasta elpymistä.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiutuskoordinaattori -toimintamallilla pyritään varmistamaan, että potilaiden monialainen osastolta kotiuttamisen prosessi on kokonaisuudessaan sujuva ja oikea-aikainen.

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Turvallisuus
Varhaiskasvatus
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on kehitetty osana Turvallinen Oulu -hanketta (2019–2022).

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueelliset yhteistyöaulat toimivat sekä fyysisinä että sähköisinä alustoina erilaiselle yhteystyölle ja yhteisöllisyyden rakentumiselle ja näin eräänlaisina käyntikortteina mm.

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työpajamallin tarkoituksena on parantaa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden verkostojen monialaista yhteistyötä sekä lisätä eri ammattilaisten tehtävänkuvien ja roolien tuntemusta.

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Omaishoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Totesimme, että omaiset ja läheiset kaipaavat enemmän tukea ja ohjausta.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Omaishoito
Digitaaliset palvelut
Sosiaalihuolto
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kehitetään ja kuvataan alueellisesti laadittua Omaishoidon tuen palveluprosessia Omaishoitotilanteesta.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveys- ja päihdepuolen kokemustoimijoiden hyödyntämistä sote-palveluissa pilotoidaan Oulunkaaren kuntayhtymässä. Kokemustoimijat voivat toimia kokemustiedon jakajina, ammattilaisten ymmärry

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kotihoidon asiakkaan terveydentilan äkillisen tilanteen sekä äkillisesti muuttuneen sosiaalisen tilanteen tunnistamiseen ja hoitamiseen kotihoidon työntekijöille.