Eksoten vammaispalveluissa, toteutettava, ryhmämuotoinen alihankintamalli. Toimintapaikkana Imatran työvalmennuskeskus. Myydään pilotin lopputulos/ työ palvelun tilaajalle. Työntekijät saavat työstä, palkan. Eksote etsii työpaikat ,maksaa palkan ja koordinoi toimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alihankintamalli-toimintamalli - Etelä-Karjala
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eksoten vammaispalveluissa, toteutettava, ryhmämuotoinen alihankintamalli. Toimintapaikkana Imatran työvalmennuskeskus. Myydään pilotin lopputulos/ työ palvelun tilaajalle. Työntekijät saavat työstä, palkan. Eksote etsii työpaikat ,maksaa palkan ja koordinoi toimintaa.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, vammaispalvelut, tuetun työllistämisen palvelut, Imatran työvalmennuskeskus
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Katja Heiskanen

Luotu

26.04.2021

Viimeksi muokattu

10.05.2021
Ratkaisun perusidea **

Eksoten vammaispalveluissa, toteutettava, ryhmämuotoinen alihankintamalli. Toimintapaikkana Imatran työvalmennuskeskus. Myydään pilotin lopputulos/ työ palvelun tilaajalle. Työntekijät saavat työstä, palkan. Eksote etsii työpaikat ,maksaa palkan ja koordinoi toimintaa.

Toimintaympäristö **

-Asenteet (työnantajat, palveluntuottajat)

-Lainsäädännölliset uudistamis/kehittämistarpeet (vammaispalvelulaki), työnlainsäädäntö

-Etuudet

-Asiakkaan näkökulmasta: Osallisuuden tukeminen, taloudellinen merkitys, määrittää palveluiden saatavuuden

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

-Työvalmennuskeskuksen asiakkaat. Asiakkaat ovat valikoituneet pilotointiin toisen hanketyöntekijän aiemman työkokemuksen tuoman asiakastuntemuksen myötä. Apuna yksikön muut ohjaajat, esimiehet ,palveluohjaajat

-Asiakasprofiili: Haastattelut, työhönvalmennuksen myötä tehty ,palvelun toteuttamissuunnitelma jossa tavoitteet.

-Asiakkaita osallistettu haastattelujen jälkeen selvittämään todistuksia, dokumentteja yms

 -Palvelupolku kuvaus

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

--->Informaation vieminen työyksikköön, ja koko organisaatioon; Mitä tehdään, miksi ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle, työntekijälle, organisaatiolle= kaikkien näiden mukaan ottaminen hankkeen toteuttamiseen ja suunnitteluun.

--->työvalmentaja resurssien lisääminen, työnkuvan kehittäminen.

--->Budjetointi yksikkötasolla, asiakkaiden palkkoihin.

Prosessin kuvaus tulossa myöhemmin linkkinä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Vammaispalvelut

Ilmiöt

Arvojen muutokset Osallistuva yksilö Syrjäytyminen Työn murros

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset Organisaatiot