Alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastusten toimintamalli

Yhtenäinen toimintamalli alle kouluikäisten lasten suunterveyden edistämiseksi. Sisältää äitiys- ja lastenneuvoloissa tehtävän suunterveyden edistämisen, järjestelmälliset suun terveystarkastukset, sekä vanhemmille jaettavat kirjalliset suunterveyttä edistävät materiaalit.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Jokaisessa tulevan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon toimipisteessä on luotu omat toimintatavat alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastuksissa. Yhteistyöstä neuvolan kanssa on sovittu paikallisesti ja käytännöt hieman vaihtelevat. Jokaisessa hammashoitolassa ja neuvolassa on ollut omat suun terveyttä edistävät kirjalliset materiaalit asiakkaille. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Hyvän suunterveyden perusta luodaan lapsuudessa, ja sen vaikutukset ovat kauaskantoiset. Hyvä suunterveys vaikuttaa positiivisesti mm. yleisterveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin, elämänlaatuun, talouteen ja työkykyyn.

Kaikilla tulisi olla yhdenvertainen oikeus terveeseen suuhun. Hyvinvointialueelle siirryttäessä lasten tulisi saada yhdenvertaista ja laadukasta suunterveyden ennaltaehkäisevää palvelua, riippumatta asuinpaikkakunnasta. Sen saavuttamiseksi tarvitaan yhtenäiset ja toimivat toimintamallit. 

Neuvolan terveydenhoitajan työpanos suunterveyden edistämisessä alle kouluikäisillä lapsilla on tärkeä. Neuvolassa tehtävää suunterveyden ennaltaehkäisevää työtä on tarpeellista tehdä näkyväksi ja yhteistyötä tiivistää.

Tavoiteltu muutos

Alle kouluikäiset lapset perheineen saavat laadukasta suun terveydenhuollon palvelua koko hyvinvointialueella. Suunterveyden edistämisestä neuvoloissa on sovittu; yhteistyö on selkeää ja sujuvaa. Alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastusten ajankohdat ovat yhtenäiset ja asetuksen mukaiset. Tarkastusten sisällöt ovat selkeät, yhtenäiset ja terveyttä edistävät.

Asiakkaille jaettavat kirjalliset materiaalit ovat koko hyvinvointialueella samat. Materiaaleja on helppo hyödyntää osana terveysneuvontaa suun terveystarkastuksessa / neuvolassa. Materiaalit ovat selkeät, ajantasaiset ja helposti saatavilla. 

Ammattilaiselle yhdessä sovitut toimintatavat selkeyttävät työn sisältöä ja tavoitteita, sekä tukevat työssä jaksamista.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa yhtenäistetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alle kouluikäisten lasten suunterveyden ennaltaehkäisevä toiminta. Malli sisältää yhteistyön neuvolan kanssa, suun terveydenhuollossa tehtävät tarkastukset sekä kirjalliset ennaltaehkäisevät materiaalit. 

Äitiysneuvolassa:

-Annetaan ensimmäistä lasta odottaville vanhemmille infolappu ajan varaamiseksi maksuttomaan suun terveystarkastukseen. 

-Kaikille vanhemmille jaetaan esite, jossa kerrotaan vanhempien suunterveyden vaikutuksesta lapsen suunterveyteen.

Lastenneuvolassa:

-Suunterveydestä toivotaan keskusteltavan erityisesti 6kk neuvolassa. Jaettavaksi kirjallinen ohje vauvan suunhoidosta. Vauvan hampaiden harjaukseen sopivan hammasharjan esittely / mahdollisuuksien mukaan näyte.

-Neukon ohjeiden mukaisesti terveydenhoitaja tekee arvion suun terveydentilasta lastenneuvolassa tehtävän terveystarkastuksen yhteydessä lapsen ollessa ​12 tai 18 kk ikäinen.​ Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella kyseinen arviointi 18kk iässä (eri aikaan kuin 1v. suun tervystarkastus).

Suun terveydenhuolto:

-Alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastusten ajankohdat yhtenästetään hyvinvointialueella; jatkossa järjestelmälliset koko ikäluokan tarkastukset tulevat olemaan yhden, kolmen ja viiden vuoden iässä. (Lisäksi tarpeen mukaan tiheämpi yksilöllinen tarkastusväli.)

-Tarkastusten sisällöstä tehdään yhtenäinen kirjallinen suositus.

Kirjalliset materiaalit:

Kaikki alle kouluikäisten lasten vanhemmille neuvolassa ja suun terveydenhuollossa jaettavat kirjalliset esitteet päivitetään ja yhtenäistetään hyvinvointialueella.