Monialainen työryhmätyöskentely, jossa kuvataan asiakkaita ohjauksen janalla (tarvitsee paljon....vähän ohjausta). Asiakkaiden kuvaamisen tuloksena muodostetaan asiakassegmenttejä, joiden avulla voidaan arvioida ja kehittää palveluja.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.11.2015, viimeksi muokattu 31.10.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakassegmentointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialainen työryhmätyöskentely, jossa kuvataan asiakkaita ohjauksen janalla (tarvitsee paljon....vähän ohjausta). Asiakkaiden kuvaamisen tuloksena muodostetaan asiakassegmenttejä, joiden avulla voidaan arvioida ja kehittää palveluja.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.11.2015, viimeksi muokattu 31.10.2016).

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan kuntakokeilu
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

12.02.2020

Viimeksi muokattu

27.05.2020
Ratkaisun perusidea **

Asiakkaiden kuvaamisen avulla voidaan arvioida palvelujen oikea-aikaisuutta, kohdentamista ja löytää puutteita ja päällekkäisyyksiä asiakasprosesseista.

Toimintaympäristö **

Täydentyy.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmätyöskentely
Monialainen työryhmä kuvaa (pari/ryhmätyöskentelynä) asiakkaitaan ohjauksen janalla (tarvitsee paljon ... vähän ohjausta). Kuvataan asiakasta eri näkökulmista, esimerkiksi itsenäisyys, minäkuva, perhesuhteet, arjen sujuvuus. Kuvauksia tehdään konkreettisesti lapuille, jotka kiinnitetään ohjauksen janalle kohtaan, jossa kuvauksen sisältö vastaa tarvittavan ohjauksen määrää. Lappuja tulee saada mahdollisimman paljon eri näkökulmista.
 

Ryhmittely
Kirjoitetut kuvaukset ryhmitellään keskenään niin, että muodostuu eri näkökulmista (esim. itsenäisyys, minäkuva, arjen sujuminen) saman verran ohjausta tarvitsevia joukkoja. Joukot tulee nimetä sisältöä vastaavalla tavalla.

Segmenttien kuvaus
Nimetyt ryhmät kuvataan sisällön mukaisesti. Eri ryhmien sisällöt voivat olla keskenään samanlaiset, esimerkiksi motivaatio, läheissuhteet tai toimijuus kuvataan jokaisen ryhmän osalta. Nämä nimetyt kuvaukset muodostavat segmentit, jotka sijoittuvat ohjauksen janalle

Palvelujen arviointi
Olemassa olevia palveluja tarkastellaan segmenttien kautta. Näin voidaan arvioida, onko palveluja / segmentti riittävästi saatavilla, vai kasautuvatko palvelut joihinkin segmentteihin. Näin voidaan arvioida esimerkiksi palvelujen oikeaa kohdentamista ja resurssointia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Täydentyy.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täydentyy.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Arviointi Asiakaslähtöisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työikäiset