Työkykyisempi Stadi –hankkeessa pilotoidaan työkyvyn tuen palveluja yhdessä Helsingin kuudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta. Pilotoinnissa toteutetaan useampi osapilotti. Suunnitelma sisältää työkyvyn tuen asiakasvastaava- ja tiimimallin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava/ Helsinki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyisempi Stadi –hankkeessa pilotoidaan työkyvyn tuen palveluja yhdessä Helsingin kuudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta. Pilotoinnissa toteutetaan useampi osapilotti. Suunnitelma sisältää työkyvyn tuen asiakasvastaava- ja tiimimallin.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Saara Teinilä

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

08.09.2021
Toimintaympäristö **

Helsingissä rakennetaan työkyvyn tuen monialainen palvelukokonaisuus muodostamalla yhteiset monialaiset palveluprosessit yhdessä Helsingin työllisyyspalveluiden, sosiaali-ja terveyspalveluiden, koulutuspalveluiden sekä Uudenmaan TE-toimiston ja Kelan kanssa. Nykytilanteessa työkyvyn tuen palvelut ovat sekä asiakkaan että verkostossa toimivan ammattilaisen näkökulmasta liian hajallaan ja usein siiloutuneet eri hallinnonalojen ja rahoitusmuotojen välille. Vahva panostus erityisesti asiakkaan työttömyyden alkuvaiheeseen ja työkyvyn tuen tarpeiden tunnistaminen tässä yhteydessä ovat keskeinen kehitysalue Helsingin työllisyydenhoidon ja terveys-ja hyvinvointikeskus –toimintamallin kehittämisessä. Nykytilanteessa asiakkaan työkyvyn tuen tarvetta arvioidaan pääsääntöisesti vasta hänen työttömyytensä pitkityttyä huomattavasti, jolloin asiakkaan terveydelliset ongelmat ovat tyypillisesti ehtineet kärjistyä, ja kuntoutuminen avoimille työmarkkinoille vaatii intensiivistä ja monialaista työskentelyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Työkykyisempi Stadi - Työkyvyn tuen suunnitelma - versio1

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Asiakastyö Työttömyys Kuntoutus Työllistyminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät