Työkykyisempi Stadi –hankkeessa pilotoidaan työkyvyn tuen palveluja yhdessä Helsingin kuudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta. Pilotoinnissa toteutetaan useampi osapilotti. Suunnitelma sisältää työkyvyn tuen asiakasvastaava- ja tiimimallin.

Toimintaympäristö **

Helsingissä rakennetaan työkyvyn tuen monialainen palvelukokonaisuus muodostamalla yhteiset monialaiset palveluprosessit yhdessä Helsingin työllisyyspalveluiden, sosiaali-ja terveyspalveluiden, koulutuspalveluiden sekä Uudenmaan TE-toimiston ja Kelan kanssa. Nykytilanteessa työkyvyn tuen palvelut ovat sekä asiakkaan että verkostossa toimivan ammattilaisen näkökulmasta liian hajallaan ja usein siiloutuneet eri hallinnonalojen ja rahoitusmuotojen välille. Vahva panostus erityisesti asiakkaan työttömyyden alkuvaiheeseen ja työkyvyn tuen tarpeiden tunnistaminen tässä yhteydessä ovat keskeinen kehitysalue Helsingin työllisyydenhoidon ja terveys-ja hyvinvointikeskus –toimintamallin kehittämisessä. Nykytilanteessa asiakkaan työkyvyn tuen tarvetta arvioidaan pääsääntöisesti vasta hänen työttömyytensä pitkityttyä huomattavasti, jolloin asiakkaan terveydelliset ongelmat ovat tyypillisesti ehtineet kärjistyä, ja kuntoutuminen avoimille työmarkkinoille vaatii intensiivistä ja monialaista työskentelyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Työkykyisempi Stadi - Työkyvyn tuen suunnitelma - versio1