Asiakasvastaavaverkosto on rinnalla kulkija, joka varmistaa , että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisen asiakassuunnitelman mukaisesti. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaavaverkosto /Oulu (täydentyy)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvastaavaverkosto on rinnalla kulkija, joka varmistaa , että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisen asiakassuunnitelman mukaisesti. 

Toteutuspaikka
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja työllisyyspalvelut
Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuula Lotvonen

Luotu

14.10.2021

Viimeksi muokattu

17.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Asiakasvastaava huolehtii  asiakkaan yksilöllisen palvelupolun toteutumisesta. Asiakasvastaava osallistuu asiakaskohtaisten palveluiden  järjestämiseen, seurantaan ja koordinointiin. Asiakasvastaava pyrkii huolehtimaan siitä, että yhteisessä asiakassuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuvat.

Asiakasvastaava:

  • on asiakkaan rinnalla kulkija
  • edistää asiakkaan tilannetta oman osaamisensa avulla 
  • nimetään verkoston 1.työnjaollisessa neuvonpidossa, ellei asiakasvastaavaa ole asiakkalle  jo aiemmin nimetty
  • osallistuu yhteisen asiakassunnitelman laatimiseen
  • seuraa asiakasuunnitelman toteutumista ja osallistuu seurantaan
  • toimii osana asiakkaan monitoimijaista verkostoa
  • huolehtii tiedon kulusta toimijoiden välillä

Asiakasvastaavan nimike voi vaihdella toimialakohtaisesti, kuten esim. potilasvastaava (terveydenhuolto), omatyöntekijä (sosiaalihuolto), omavalmentaja (työllisyyspalvelut) tai TE-asiantuntija (työ- ja elinkeinopalvelut).

Lähde: Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto

Toimintaympäristö **

Asiakasvastaava on asiakaskohtaisten palvelujen järjestämisestä, seurannasta ja koordinoinnista vastaava asiantuntija. Hän pyrkii huolehtimaan asiakkaalle suunnitellun palvelupolun toteutumisesta toimijoiden yhdessä laatiman asiakassuunnitelman ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Palvelut sovitetaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Asiakasvastaava voi asiakkaan tarpeen mukaisesta palvelusta riippuen olla esim. potilasvastaava (terveydenhuolto), omatyöntekijä (sosiaalihuolto) tai TE-asiantuntija (työ- ja elinkeinopalvelut). Asiakkaalle nimetään asiakasvastaava, joka parhaiten vastaa asiakkaan sen hetkiseen palvelun tarpeeseen.

  • Sosiaalihuollon asiakkaalle nimettävän asiakasvastaavan on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö (SHL 1301/2014, 3 §).

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakaslähtöisyys Osallisuus Osatyökykyisyys Työkyky Työllistyminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät