Cool Kidsin palvelupolku nuoruusikäisillä Kymenlaaksossa

Cool Kids on lievän ja keskivaikean ahdistuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jota on koulutettu Kymenlaakson alueella oppilashuollon palveluihin ja nuorten matalaan.

Palvelupolun tarkoituksena on kuvata Cool Kids-interventioon ohjautumista ja toteutumista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Cool Kidsin palvelupolku nuoruusikäisillä Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Cool Kids on lievän ja keskivaikean ahdistuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jota on koulutettu Kymenlaakson alueella oppilashuollon palveluihin ja nuorten matalaan.

Palvelupolun tarkoituksena on kuvata Cool Kids-interventioon ohjautumista ja toteutumista.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson alueen nuorten matala ja oppilashuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

03.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Palvelupolun tarkemmalla kuvaamisella pyritään lisäämään ammattilaisten tietoisuutta palveluista ja varmistamaan se, että nuoret ohjautuvat Cool Kids-interventioon nopeasti silloin, kun heidän oireilunsa sopii Cool Kids-intervention kohderyhmään.

Palvelunpolun kehittämisessä on otettava huomioon samaan aikaan alueella kehityksessä olevat porrasteisen palvelukokonaisuuden rakentaminen ja alueelle käyttöön otettava interventionavigaattori.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson alueella on yhteistyössä Terapiat etulinjaan- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeiden kanssa koulutettu perustason ammattilaisia Cool Kids-menetelmään, jolla ennaltaehkäistään ja hoidetaan nuorten  lieviä ja keskivaikeita ahdistusoireita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten mieliala-ongelmat ovat lisääntyneet kansallisesti ja Terapiat etulinjaan-toimintamallin mukaisesti alueelle pyritään luomaan rakenteita varhaisen tuen ja haasteiden ennaltaehkäisyn lisäämiseksi.

Tavoitteena on, että perustasolla työskentelevät ammattilaiset saisivat näyttöön perustuvia menetelmiä käyttöön työnsä tueksi ja että nuoret saisivat tukea varhaisemmassa vaiheessa eikä oireilu ehdi pitkittyä / vaikeutua. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ohjautumisen polku on kuvattava yhdessä palveluiden kanssa niin, että interventioiden toteuttajat allekirjoittavat kuvatun palvelupolun ja kokevat sen mielekkääksi. Interventionavigaattorin implementointi osana palvelupolun rakentamista voi olla merkityksellinen tekijä, jos sen koetaan yksinkertaistavan ja auttavan asiakkaiden arvioinnissa ja ohjaamisessa. Implementointiin ja sen tukeen on varattava riittävät resurssit.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä