Ilo asua - ikääntyvien asumisen kehittäminen / Siun sote

Pohjois-Karjalan tuleva hyvinvointialue on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Ilo asua - ikääntyneiden asumisen kehittäminen hankkeessa. Hankkeessa laaditaan suunnitelma ikääntyvien ikä- ja muistiystävällisen asumisen kehittämiseksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ilo asua - ikääntyvien asumisen kehittäminen / Siun sote
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalan tuleva hyvinvointialue on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Ilo asua - ikääntyneiden asumisen kehittäminen hankkeessa. Hankkeessa laaditaan suunnitelma ikääntyvien ikä- ja muistiystävällisen asumisen kehittämiseksi. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö

Tekijä

Mari Mynttinen

Luotu

21.06.2022

Viimeksi muokattu

28.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Hankeen yhtenä tavoitteena on tukea asumisen ennakointia kunta- ja hyvinvointialuetasoilla huomioimalla erityisasumisen kokonaisuus. Pyrkimyksenä on vahvistaa kestävää erityisryhmien asumisen suunnittelua yhteistyössä muiden asumiseen liittyvien hankkeiden kanssa (mm. JOPAS!-hanke). Hyvinvoinnin ja terveyden sekä asumisen suunnittelun yhdistäminen on tärkeä näkökohta, kun mietitään pitkäkestoisia asumisen ratkaisuja suuren sairastavuuden ja pitkien välimatkojen maakunnassa. Erityisesti mielenterveys- ja päihde sekä muistisairaiden osuudet ovat Pohjois-Karjalassa kasvussa.

Toimintaympäristö **

Viihtyisän, toimivan ja turvallisen asumisen merkitys korostuu ikääntyessä. Ikäihmisen liikkuminen omassa asuinympäristössään ja palveluiden saavutettavuus mahdollistavat hyvää ja sujuvaa arkea. Ilo asua -hankkeessa laaditaan ikääntyvien asumisen suunnitelma, joka liitetään koko hyvinvointialuetta koskevaan, yhteisesti hyväksyttyyn asumisen suunnitelmaan. Väljästi asutun alueen haasteet vaativat luovia mutta harkittuja toimenpiteitä, ja asumisen ratkaisut vaikuttavat oleellisesti kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden järjestämiseen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

kts kohta KEHITYSTYÖN LÄHTÖKOHTANA OLEVAT TARPEET

 

Kansikuva
Siun soten logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Ikääntyminen Asumispalvelut Asiakaslähtöisyys Asiakasosallisuus

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa

Kohderyhmä

Ikäihmiset