Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Innokylän tukiprosessi valtionavustushankkeille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.  

Toteutuspaikka
Toimintamallia pilotoidaan Tulevaisuuden sotekeskus hankeohjelmassa. Aiemmin erilaisia tukipalveluita on kehitetty KASTE ohjelmatoimijoille sekä KÄRKI-hanketoimijoille. Kehittämistyö on osa KAIKU-valtionhallinnon kehittäjäkoulutusta
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

15.06.2020

Viimeksi muokattu

11.09.2020
Toimintaympäristö **

Lainsäädännnöllinen näkökulma- Asetus valtionavustuksesta
2 Luku 5 § Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma
Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi hallituksen valtiontaloutta koskevien päätösten kanssa yhteensopivan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (kansallinen kehittämisohjelma). Kehittämisohjelmassa määritellään koko ohjelmakauden kattavat keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

Organisatorinen näkökulma: STM:n ja THL välinen työnjako ja tulossopimus - Sopimuksessa määritellään keskeiset tavoitteet STMn ja THLn väliselle yhteistyölle. Sopimuksen "Oikea-aikaiset palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin" - tavoitteessa: "THL kokoaa keskeiset ratkaisut ja parhaat käytännöt palveluiden uudistamisen ja integraation tueksi sekä koordinoi ja tekee kehittämisyhteistyötä keskeisten kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa."

Yhteiskehittäminen ja Innokylä: Innokylä toimi keskeisenä työvälineenä ja yhteiskehittämisen alustana keskeisten ratkaisujen ja käytäntöjen kokoamisessa. Avoin tiedon ja kehittämistyön tulosten jakaminen edistää vertaiskehittämistä alueilla.

Muiden ministeriöden ja niiden alaisten laitosten keskinäinen työnjako

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhdessä muotoutuva prosessi

Kansikuva
Kaiku valmennus_logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Yhteiskehittäminen Palvelujärjestelmä Strategia Valtionavustus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot