IPC-menetelmän implementointi - työpaja terveydenhoitajille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osalla terveydenhoitajista on ollut haasteita ottaa IPC-menetelmä käyttöön. Järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin terveydenhoitajia, jotka ovat onnistuneet istuttamaan menetelmän työhönsä. Työpajassa työstettiin menetelmän implementoinnin edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä
Pirkanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä
Pirkanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä