IPC-menetelmän implementointi - työpaja terveydenhoitajille

Osalla terveydenhoitajista on ollut haasteita ottaa IPC-menetelmä käyttöön. Järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin terveydenhoitajia, jotka ovat onnistuneet istuttamaan menetelmän työhönsä. Työpajassa työstettiin menetelmän implementoinnin edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työpajassa oli mukana IPC-koulutuksen käyneitä terveydenhoitajia Etelä-Pohjanmaalta, Kanta-Hämeestä sekä Pirkanmaalta. 

Ratkaisun perusidea **

Työpaja kokosi yhteen terveydenhoitajia, jotka ovat onnistuneet istuttamaan IPC-menetelmän omaan työhönsä. Työpajassa keskityttiin tunnistamaan implementoinnin onnistumisen edellytyksiä ja sitä haastavia tekijöitä.