IPC on nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jonka osaamista on koulutettu Kymenlaaksossa sekä opiskeluhuollon että nuorten matalan kynnyksen ammattilaisille.
Palvelupolussa kuvataan IPC:hen ohjautuminen ja sen saatavuus.
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPC:n palvelupolku Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPC on nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jonka osaamista on koulutettu Kymenlaaksossa sekä opiskeluhuollon että nuorten matalan kynnyksen ammattilaisille.
Palvelupolussa kuvataan IPC:hen ohjautuminen ja sen saatavuus.
 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson alueen oppilashuollon palvelut, nuorten matala ja muut nuorten matalan kynnyksen tuen palvelut.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

03.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Palvelupolun tarkemmalla kuvaamisella pyritään lisäämään ammattilaisten tietoisuutta palveluista ja varmistamaan se, että nuoret ohjautuvat IPC-interventioon nopeasti silloin, kun heidän oireilunsa sopii IPC-intervention kohderyhmään.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson alueella on yhteistyössä Terapiat etulinjaan- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeiden kanssa koulutettu perustason ammattilaisia IPC (Interpersonal Counselling)-menetelmään, jolla ennaltaehkäistään ja hoidetaan nuorten (12-18-vuotiaiden) lieviä ja keskivaikeita oireita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten mielialaongelmat ovat lisääntyneet kansallisesti ja Terapiat etulinjaan-toimintamallin mukaisesti alueelle pyritään luomaan rakenteita varhaisen tuen ja haasteiden ennaltaehkäisyn lisäämiseksi.

Tavoitteena on, että perustasolla työskentelevät ammattilaiset saisivat näyttöön perustuvia menetelmiä käyttöön työnsä tueksi ja että nuoret saisivat tukea varhaisemmassa vaiheessa eikä oireilu ehdi pitkittyä / vaikeutua. 
 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ohjautumisen polku on kuvattava yhdessä palveluiden kanssa niin, että interventioiden toteuttajat allekirjoittavat kuvatun palvelupolun ja kokevat sen mielekkääksi. Interventionavigaattorin implementointi osana palvelupolun rakentamista voi olla merkityksellinen tekijä, jos sen koetaan yksinkertaistavan ja auttavan asiakkaiden arvioinnissa ja ohjaamisessa. Implementointiin ja sen tukeen on varattava riittävät resurssit.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä