Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämisen tuen menetelminä avosairaanhoidossa ja kuntoutuksessa on ollut seurantakyselyt, työpajat, tilannekatsauspalaverit ja sparraustunnit. Kehittämistä on koordinoinut kaksi henkilöä, joilla on ollut vastinpareina sote-keskusten yhteyshenkilöt ja kehittäjätiimit.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan liitto
Ylläpitäjä