Kehittämisen tuen menetelminä avosairaanhoidossa ja kuntoutuksessa on ollut seurantakyselyt, työpajat, tilannekatsauspalaverit ja sparraustunnit. Kehittämistä on koordinoinut kaksi henkilöä, joilla on ollut vastinpareina sote-keskusten yhteyshenkilöt ja kehittäjätiimit.