Tarkistuslista toimii muistilistana konsultaatioissa. Listan avulla kotihoidon tai asumispalveluiden lähihoitaja tietää, mitä hänen tulee selvittää ennen konsultaatiota ja tehdä samalla lomakkeeseen muistiinpanoja. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

PirKOTI hankkeen työryhmä terveyspalveluiden integraatio on Teams tapaamisten aikana työstänyt tarkistuslistaa. Teamsin lisäksi käytimme Padletia, mihin pienryhmät pääsivät pohdintojaan kirjaamaan. Ensimmäisellä tapaamisella tunnistettiin tarve ja ideoitiin ensimmäistä versiota. Toisella tapaamisella muokkasimme edellisen pohjalta tehtyä luonnosta. Näiden ajatusten pohjalta tehtiin versio luonnos 2, mitä eri tiimien lähihoitajat pääsivät kommentoimaan. Näiden kommenttien pohjalta saimme työstettyä version 3. Vaiheet on kuvattu liitteeseen Työryhmä työskentelyn eteneminen.

Liitteet