KOTAStilannekeskus Oulun eteläinen on Kotona asumisen tuen keskus, joka toimii Oulun eteläisellä ja Rannikon alueella alueellisena konsultaatiotukikeskuksena kotiin annettaville palveluille sekä vuodeosastoille ja ensihoidolle.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
KOTAStilannekeskus Oulun eteläinen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KOTAStilannekeskus Oulun eteläinen on Kotona asumisen tuen keskus, joka toimii Oulun eteläisellä ja Rannikon alueella alueellisena konsultaatiotukikeskuksena kotiin annettaville palveluille sekä vuodeosastoille ja ensihoidolle.

 

Toteutuspaikka
Oulun eteläinen ja Rannikko
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Martan tarina on fiktiivinen kuvaus Martan hoitopolusta Kotastilannekeskuksen potilaana

Luotu

08.09.2021

Viimeksi muokattu

09.06.2022
Ratkaisun perusidea **

täydennetään myöhemmin

Toimintaympäristö **

KOTAS eteläinen aloitti Tilannekeskuspilottina 1.9.-31.12.21. Hyvien tuloksien perusteella pilotti jatkuu vuoden 2022. Nimi on muutettu helmikuussa 2022 KOTAS eteläiseksi. 

Kansalaisten palveluiden tarve ja palveluiden tarjonta eivät kohtaa optimaalisesti ja etenkin ns. virka-ajan ulkopuolella turvaudutaan turhaan raskaisiin palveluihin, mitkä aiheuttavat kustannuksia”(POPster 2017)

Kotaksen taustalla oli vahvasti tarve lähteä vahvistamaan virka-ajan ulkopuolista konsultaatiotukea. Oulun eteläisellä alueella tehtiin laskelmia, joissa ilmeni että yhteispäivystyksestä siirtyi vuodeosastolle potilaita, joista 25% olisi voitu hoitaa kotona/asumisyksikössä jos olisi toimiva kotisairaalatoimintamalli sisältäen virka-ajan ulkopuolisen tuen. Myös vuodeosastoilla arvioitiin olevan koko ajan 20% potilaista, jotka voitaisiin hoitaa edellä mainitut asiat huomioiden kotona/asumisyksikössä. 

Pilottialueella kaikki virka-ajan ulkopuoliset konsultaatiot kohdistuivat Oulaskankaan yhteispäivystykseen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaana pilottialueen yksiköt. Alueelta kerätään Webropol-kyselyllä tietoa yhteistyöstä ja toiminnan sujuvuudesta sekä kehittämisehdotuksia ennen pilottia ja pilottiajan lopuksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

täydennetään myöhemmin

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

täydennetään myöhemmin

Vinkit toimintamallin soveltajille **

täydennetään myöhemmin

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä