Hyvinvointiteknologian käyttöönoton edistämisessä on olennaista hyödyntää tiedolla johtamista. Alkuun tunnistetaan nykytila, minkä pohjalta määritellään tavoitetaso sekä mittarit, joilla edistymistä seurataan säännöllisesti.