Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan.

Toimintaympäristö **

”Valtakunnallisesti suunniteltu, paikallisesti toteutettu.”

Lääkehoidon päivän suunnittelusta vastaa Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston alla toimiva suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä vastaa Lääkehoidon päivän teemojen ja tavoitteiden asettamisesta vuosittain. 

Suunnitteluryhmä päätti kokouksessa, että Lääkehoidon päivää 2022 vietetään 17.3.2022, teemalla "Lääkehoitosi digiajassa".

Päivää toteutetaan ympäri Suomea eri toimijoiden omina tapahtumina tai yhteistyössä useamman paikallisen toimijan kanssa. Toimijoita ovat esimerkiksi yksityiset apteekit, potilasjärjestöt, sosiaali- ja terveydenhuollon alan toimijat sekä alan opiskelijat ja oppilaitokset.

Valtakunnallinen webinaari "Lääkehoitosi digiajassa" järjestetään  17.3.22 klo 13:00 – 15:00. Ohjelmassa asiantuntijaluentoja, sekä  vuorovaikutteisia  keskusteluita. Tilaisuus on avoin kaikille lääkkeiden käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilasille.  Kutsulinkki jaetaan lähempänä ajankohtaa. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa kansallista lääkeinformaatiostrategiaa Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön: Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan vuosille 2021–2026 on kirjattu toimenpide Lääkeinformaatioverkostolle: ”Jatkamme järkevän lääkehoidon edistämistä vuosittain viikolla 11, esimerkiksi eri kohderyhmille järjestettävien tilaisuuksien avulla.”

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Lääkehoidon päivän tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään sekä kiinnittämään huomiota lääkehoitoonsa.

Terveydenhoidon ammattilaisia kannustetaan kysymään lääkkeiden käytöstä sekä neuvomaan lääkkeiden käyttäjiä ja osallistamaan heidät omaan lääkehoitoonsa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lääkehoidon päivän 2022 suunnitteluryhmän kokoonpano: 

Päivi Kiviranta, Elina Ottela, Hanna Kauppinen, Julia Lumijärvi, Lotta Schepel, TarjanPajunen, Kari Heinonen, Katri Makkonen, Satu Mustonen, Agnese Rönngård-Jalkanen, Teemu Ali-Kovero, Katja Knuuti, Johanna Ojala, Johanna Jauhiainen, Sarita Maja-Hellman, Petra Tirkkonen, Mervi Flinkman, Taru Vanhala, Niina, Nyberg, Laura Tuominen - Lozic, Carita Linden - Lahti, Annika Häkkinen

 

 

Toteutussuunnitelma

Lääkehoidon päivän 2022 viestintä ja tapahtumat. Suunitteluryhmän viestintäsuunnitelmaa pääset katsomaan ja täydentämään viereisestä liitteestä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lääkkeiden käyttäjät, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Ratkaisun perusidea **

Lääkehoidon päivän suunnittelusta vastaa Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston alla toimiva suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä vastaa Lääkehoidon päivän teemojen ja tavoitteiden asettamisesta vuosittain. 

Suunnitteluryhmä laatii myös yhteisen viestintäsuunnitelman, mikä sisältää teeman, tavoitteet, aikataulun, seurannan ja raportoinnin. Lääkehoidon päivän yhteinen viestintäkanava on Tunne lääkkeesi Facebook -sivusto, mikä aktivoituu Lääkehoidon päivän viestintään aina alkuvuodesta. Lisäksi toimijoiden omat viestintäkanavat ovat käytössä.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lääkehoidon päivän toteutukseen soveltuvaa materiaalia on runsaasti olemassa ja ne ovat kaikkien toimijoiden käytössä.

Lääkityslista

 • Tee oma lää­ki­tys­lis­ta -diaesitys (pdf)
 • Mikä on lää­ki­tys­lis­ta? -video (Viit­to­ma­kie­li­nen kir­jas­to, Kuu­ro­jen liit­to. Viit­to­ma­kie­li: Suo­ma­lai­nen viit­to­ma­kie­li, Teks­ti­tys: Ko­ko­naan suo­mek­si)
 • Tulostettava lääkityslista -pohja

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas 

Lääkehoidon onnistumisen LOTTA-tarkistuslistan avulla voit itse varmistaa, että lääkehoitosi on kunnossa. LOTTA-tarkistuslista on kehitetty yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. Jos vastaat useaan kysymykseen ”kyllä” tai ”en osaa sanoa” tai mikäli tarkistuslistan täyttäminen herättää kysymyksiä, ota yhteyttä apteekkiin, lääkäriin tai hoitajaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lähde mukaan järjestämään Lääkehoidon päivän tapahtumaa!

Vinkkejä oman Lääkehoidon päivän järjestämiseen

 • Teemapäivän toteuttajana voi olla esimerkiksi terveyskeskus, sairaalan osasto tai poliklinikka, potilasyhdistys, oppilaitos tai apteekki – mielellään yhteistyössä toistensa kanssa!
 • Toteuttakaa omannäköisenne teemapäivä – keskeinen tavoite on edistää järkevää lääkehoitoa.
 • Paikallisia tapahtumia kannattaa järjestää koko viikon 11 ajan, vaikka varsinainen Lääkehoidon päivä on torstai.
 • Teemapäivään ei kuulu lääkkeiden eikä palveluiden markkinointi.

Yhteistyössä on voimaa

Yksi Lääkehoidon päivän tavoitteista on lisätä paikallista yhteistyötä lääkkeiden käyttäjien parhaaksi. Ideoikaa tapahtumaa yhdessä paikkakunnan toimijoiden, kuten terveysasemien, apteekkien, potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon koulutusyksiköiden kesken. Yhteistyöllä tapahtuma saa myös enemmän näkyvyyttä.

Verkostoja kannattaa hyödyntää lisäksi tapahtuman markkinoinnissa: terveysasemat voivat jakaa tietoa päivästä vastaanotoilla ja odotusauloissa, apteekit tavoittavat päivittäin merkittävän määrän lääkkeiden käyttäjiä ja potilasyhdistyksillä on tehokkaat viestintäkanavat jäseniinsä.

Kohderyhmänä kaikki lääkkeiden käyttäjät tai tietty potilasryhmä

Lääkehoidon päivän kohderyhmänä ovat kaikki lääkkeiden käyttäjät ja heidän omaisensa. Lääkehoidon tapahtuman voi halutessaan suunnata myös jollekin potilasryhmälle. Lääkityslistasta hyötyvät erityisesti ne, joilla on käytössään useita lääkkeitä samanaikaisesti (mm. iäkkäät ja monisairaat).

Onnistunut markkinointi takaa onnistuneen päivän

Lääkehoidon päivän tapahtuman markkinointi kannattaa suunnitella huolella ja hyvissä ajoin. Myös markkinoinnissa kannattaa olla luova: miten lääkkeiden käyttäjät tavoitetaan paikkakunnallanne parhaiten? Alla on muutamia ideoita mainostamiseen:

 • Itse tuotettu materiaali
 • Lääkkeiden käyttäjien informointi paikallisessa apteekissa, terveysasemalla ja potilasjärjestöissä
 • Ilmoitustaulut ja TV-ruudut lähialueilla, terveysasemien ja apteekkien odotustiloissa
 • Paikallislehdet ja -radiot

Paikallismedioihin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen varsinaista teemapäivää.