Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsi ja ohjaaja toteuttavat viikoittain yhteisen kirjauksen lapsen asiakastietojärjestelmään. Kirjauksen yhteydessä tarkastellaan yhdessä lapsen päivittäiskirjauksia ja keskustellaan ajankohtaisista asioista asiakastietojärjestelmään luotujen fraasitekstien pohjalta. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Turun kaupunki
Ylläpitäjä
Turun kaupunki
Kehittäjä