Lasten mieleterveyden varhainen tuki: sosiaali- ja terveyspaveluiden yhteistyömalli

Toimintamallissa selkeytettiin (alle 13-vuotiaille) perustasolla tarjottavaa mielenterveyden tukea ja hoitoa yhteensovittamalla kehityksellisten palveluiden ja perheneuvolan toimintamalleja ja työmuotoja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten mieleterveyden varhainen tuki: sosiaali- ja terveyspaveluiden yhteistyömalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa selkeytettiin (alle 13-vuotiaille) perustasolla tarjottavaa mielenterveyden tukea ja hoitoa yhteensovittamalla kehityksellisten palveluiden ja perheneuvolan toimintamalleja ja työmuotoja. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tarja Tammekas

Luotu

24.08.2022

Viimeksi muokattu

14.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli on osa lasten mielenterveyden varhaisen tuen vahvistamiseen liittyvää kehittämistyötä, jota tehdään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta vuosina 2021- 2022. Hankeen perhekeskus-työpaketissa päätavoitteina ovat palveluiden saatavuuden parantaminen sekä varhaisen tuen vahvistaminen. Tähän liittyy palveluiden porrastaminen vastaamaan paremmin muuttuvaa asiakastarvetta. 

Lasten mielenterveyspalvelut ovat Kymenlaaksossa ja koko Suomessa olleet hajanaiset ja perustasolla varsin puutteelliset. Varhaisten palveluiden riittämättömyys on kuormittanut raskaampia palveluita, kuten lastenpsykiatriaa ja lastensuojelua. Todettiin tarve selkeyttää lapsille (alle 13-vuotiaille) perustasolla tarjottavaa mielenterveyden tukea ja hoitoa yhteensovittamalla kehityksellisten palveluiden ja perheneuvolan toimintamalleja ja työmuotoja. Samalla luotiin rakenteita perheneuvolan ja kehityksellisten palveluiden yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeen arviointiin, työnjakoon ja yhteistyöhön. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen tuella toteutettiin työpajaprosessi, jossa hyödynnettiin monialaista asiantuntijuutta neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, kehityksellisistä palveluista, lastenpsykiatriasta, lastenneurologiasta, perheneuvolasta sekä perheiden sosiaalipalveluista. Työhön oli vuodelle 2021 hankerahoituksella resursoitu projektityöntekijän työpanosta, joka kohdentui mm. toimintamallin kehittämiseen ja kehityksellisten palveluiden vastaanottotoiminnan sisällön kehittämiseen sekä perheneuvolan ja kehityksellisten palveluiden yhteistyörakenteiden kehittämiseen ja pilotointiin (yhteinen tiimirakenne ja työparityöskentely). 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Selkeytettiin työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden välillä

•Kehityksellisten palveluiden vastaanotolle kuuluu lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoito, kuntoutus ja diagnostisointi

•Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa lapsille ja/tai vanhemmille.

Luotiin rakenteet perheneuvolan ja kehityksellisten palveluiden yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeen arviointiin, työnjakoon ja yhteistyöhön

•Tiimimalli- yhteinen tiimi kokoontuu säännöllisesti  1-2x kk

•Työparityöskentely ja yhteinen arviointi asiakkuuden aikana

Vähensi päällekkäistä työtä, lyhensi perheneuvolan jonoja, sirpaleisista palveluista syntyi palvelukokonaisuus lapselle ja perheelle

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed