Hoitoketjun tavoitteena on strukturoidulla kyselyllä ja seulontakokeilla tunnistaa potilaan kaikki liitännäissairaudet ja ohjata potilas kaikkien liitännäissairauksien hyvään hoitoon ja seurantaan sekä seuloa motivoituneet potilaat heille sopivaan lihavuuden hoitointerventioon

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lihavuuden hoitoketju
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitoketjun tavoitteena on strukturoidulla kyselyllä ja seulontakokeilla tunnistaa potilaan kaikki liitännäissairaudet ja ohjata potilas kaikkien liitännäissairauksien hyvään hoitoon ja seurantaan sekä seuloa motivoituneet potilaat heille sopivaan lihavuuden hoitointerventioon

 

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Lihavuuden hoitoketju

Tekijä

Hanna Hovi

Luotu

01.12.2022

Viimeksi muokattu

20.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Lihavuuden tunnistaminen ja diagnosoiminen 

Seuloa strukturoidulla haastattelulla motivoituneet potilaat ja ohjata potilaat heille sopivaan lihavuuden hoitointerventioon'

Tunnistaa potilaan kaikki liitännäissairaudet ja ohjata potilas liitännäissairauksien hyvään hoitoon ja seurantaan.

Strukturoitu haastattelu toimii  mini-interventiona potilailla, joilla ei ole vielä hoitomotivaatiota lihavuuden hoitoon.

Yhtenäinen toimintamalli maakunnallisesti sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa

 

Toimintaympäristö **

Lihavuuden hoitoketjua lähdettiin toteuttamaan osana elintapaohjauksen toimintamallia hankekehittämisen tuella. 

Elintapaohjausken konseptiin pääset tutstumaan oheisesta linkistä

Verkkopuntari on osa elintapaohjauksen konseptia

kts linkistä:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elintapaohjauksen-konsepti-kymsote

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työikäiset Kymenlaaksolaiset

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä.

Mallinnetaan IMS

Jalkautetaan palveluiden osastokokouksissa, palavereissa, Organisaation intrasssa

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioidaan säännöllisissä palavereissa kehittäjä porukan kanssa

SWOT nelikenttä analyysillä

 

 

Kansikuva
Lihavuuden hoitoketju

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready