Ota puheeksi 

On toimintamalli alkoholin, nikotiinin ja rahapelaamisen puheeksiottoon.

Kehitetty tunnistamaan varhain riskit ja puuttumaan tunnistettuihin riskeihin varhain  ja ohjaamaan riskipotilaat oikeaan palveluun oikeaan aikaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ota puheeksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ota puheeksi 

On toimintamalli alkoholin, nikotiinin ja rahapelaamisen puheeksiottoon.

Kehitetty tunnistamaan varhain riskit ja puuttumaan tunnistettuihin riskeihin varhain  ja ohjaamaan riskipotilaat oikeaan palveluun oikeaan aikaan.

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Puheeksiotto kymsote

Tekijä

Hanna Hovi

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

01.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Päämäärä: ”Prosessi kuntoon” Kartoitetaan alkoholin, päihteiden ja rahapelaamisen riskit systemaattisella seulonnalla 1x/vuosi kaikilta yli 18v asiakkailta Tarjotaan mini-interventio ja mahdollistetaan hoitoonohjaus riskikäyttäjille. 

Tavoitteet:

1) Kuvata toimintamalli alkoholin ja muiden päihteiden sekä rahapelaamisen riskikäytön tunnistamiseksi ja riskikäyttäjien hoitoon ohjaamiseksi.

2) Laaditaan kirjaamiskäytänteet ja otetaan THL suosittelemat mittarit ja kirjaamisen toimenpidekoodit käyttöön

3) Vakiinnuttaa toimintamalli käytännöksi

Toimintaympäristö **

Puheeksiotonmallin kehittäminen on aloitettu vuonna 2021 osana kansallisia hankkeita.

2021 kehitys tapahtunut rakenneuudistushankkeessa, jossa pohja työ toimintamallille kehitettiin ja  toimintamalli kuvattiin.

2022 vuonna mallia jalkautettu osana tulevaisuuden sote-keskus hankekehittämistä.

Alueellinen Kymenlaakson hyvinvointikertomus tavoittelee sitä, että kymenlaaksolaisilla on mahdollisuus päihteettömään elämään ja saavat tukea siihen. Tavoitteena niin päihteiden käytön kuin rahapelaamisen riksien vähentäminen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

kaikki kymenlaaksolaiset yli 18vuotiaat

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

-Hanketyöntekijä hyväksyttää mallin vastaanottopalvbeluiden johdolle 5/2022

-Hanketyöntekijä jalkauttaa Puheeksioton toimintamallia  vastaanottopalveluille, suunterveydenhuoltoon, LNP palveluille,

syyskuu  2022 mennessä. 

-A-klinikka säätiön alkoholipuheeksikoulutus kaikille, joille jalkautusta tehdään ammattilaisille. Kurssi avoin  30.12.2022 asti.

-Hanketyöntekijä yhdessä kirjaamisvastaavien kanssa laatii Yhteiset kirjaamisohjeet , hyväksytty 9/2022.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointia mallin toimivuudesta saadaan aikaisintaan loppuvuodesta 2022 ja kevään 2023 aikana. 

 

Kansikuva
Ota puheeksi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready