Päihteillä oireileva nuori saa tarvitsemansa avun, tuen ja hoidon oikea-aikaisesti. Nuorten Matalan yksiköillä on yhtenäiset käytännöt ja menetelmät päihdetyön tekemiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihdeprosessi nuorten perustason palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihteillä oireileva nuori saa tarvitsemansa avun, tuen ja hoidon oikea-aikaisesti. Nuorten Matalan yksiköillä on yhtenäiset käytännöt ja menetelmät päihdetyön tekemiseen.

Toteutuspaikka
Nuorten Matalan yksiköt, jotka tarjoavat 13-17 -vuotiaille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä, kun nuorella, hänen vanhemmalla tai toisella viranomaisella on huolta tilanteesta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Borg

Luotu

02.03.2022

Viimeksi muokattu

23.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on, että päihdepolun mallinnuksen ja käyttöönoton jälkeen Kymenlaaksossa on selkeä palveluun ohjautuminen päihteillä oireilevien nuorten (13-17v.) osalta.

Toimintaympäristö **

Nuorten palveluiden kehittämisen toimenpidekokonaisuus sisältyy Kymenlaakson Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen osana Psykososiaalista tukea perustasolla työpakettia. Nuorten palveluiden kehittämisen yhtenä osa-alueena on päihdepolun kuvaaminen ja kehitystyö (kuten roolit päihdepolussa).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päihdepolkua mallinnetaan osaksi Kymenlaakson Nuorten Matalan yksiköiden toimintaa. Asiakkaana Nuorten Matalan yksiköissä on muun muassa päihteitä käyttäviä ja päihteillä oireilevia nuoria (13-17v.). Nuorten Matalan yksiköissä työtä tehdään tiiviisti myös nuorten vanhempien kanssa, joten huoltajien/vanhempien osallisuus tulee huomioida myös päihdepolun mallinnuksessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto vaatii organisaation johdon ja palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumisen toimintamalliin ja henkilöstön työaikaresurssin kohdentamisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamallin toteutukseen tulee olla riittävät resurssit.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä