People Power® kuvausta People Power®Tower™ taidepuutalo- ja -puutarhassa ansaintamalli

Ryhmäyrittäjille sisältöpalvelukonsepti ja puustoon pystytettävä työtila, toimijaksi tarvitaan kunta. Havainnemallini edellyttää tontteja rinnemaastoon, puualan edistyttämistä, joka toimii virkistys-/hyvinvointi-/matkailualan buusterina.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
People Power® kuvausta People Power®Tower™ taidepuutalo- ja -puutarhassa ansaintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmäyrittäjille sisältöpalvelukonsepti ja puustoon pystytettävä työtila, toimijaksi tarvitaan kunta. Havainnemallini edellyttää tontteja rinnemaastoon, puualan edistyttämistä, joka toimii virkistys-/hyvinvointi-/matkailualan buusterina.

Toteutuspaikka
Espoo. Konseptia on kehitetty vuodesta 2007 alkaen, asiakastyössä sekä kehitys-/sparraustiiminä kuntien, valtion virkanaiset ja miehet, hankkeistusta vähin erin rakentamalla, Leader-toimintaan sopivasti, työelämän tai yksinyrittäjyyden voimavaroin
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Tietoa muualla

Tekijä

Tuula Jaatinen

Luotu

31.07.2020

Viimeksi muokattu

12.09.2020
Ratkaisun perusidea **

TAVOITTEET

    Uusien, nuorten ja ikääntyvien työpaikkojen luomiskokeilu
    Palvelulupaus 1000 työllistä
    Sosiaalinen palveluinnovaatio, vaikuttavuus taidenäyttelyinä, foorumina keskustella
    Monialainen kouluttamishanke
    Yhdistystoiminnan aktivoituminen
    Uuden toimintamallin kehitys kunnille
    Monialaisena kokeiluna
    Säästöä eri toimintoja yhdistelemällä
    Kulttuurillisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväna ratkaisuna
    Edelläkävijälle, Espoolle / YK Agendan 2025 kehityttäjille

 

Toimintaympäristö **

Vuoden 2020 maaliskuun alussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki (166/2019). Uudessa laissa nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Palveluja seurataan joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kunnissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista.

Työpaikkojen viimeaikaiseen kehitykseen tarvitaan sankoin joukoin uusia avauksia, sellaiseen tulee siis ryhtyä pikimmiten, sillä elinvoimaa tarvitaan, People Power Tower on malliesimerkki siitä, miten ilmastomuutokseen voidaan saada vastuullisuutta, luovuutta voimauttavilla elvytyspaketeilla.

EU Leader-työskentelyllä on pitkät perinteet olla kuntien kehityttäjiä. Espoo kuuluu EU Leader EMOry:n alueeseen. Hankkeistusten kautta Leaderit jakavat alueilleen yhteisölliseen rakentamiseen, yhdistystoiminnan aktivointiin, kylätalojen tai vastaavien kunnostamiseen rahoitusta, kuten Ruokavirasto, Maa- ja Metsätalousministeriö sen on ryhmiltä kokoamillaan strategiaehdotuksilla laatinut, parhaillaan valmistellaan kautta 2021-2027.

Nuorten tulee päätyä työelämään, heitäkin pitää siihen ohjeistaa, työn tulee innostaa, sen tulee liittyä heidän tieto-taidon lisääntymiseen, myös mahdollistaa sivutoiminen yrittäjyys. Miten siis voidaan luoda työtä ja koulutusta yhtä aikaa. Se tapahtuisi parhaiten nuorten kotiseudulla, jos tähän varataan pääomitusta. Heidän luukkunsa voisivat olla puutarhamaisia keitaita, joissa he saavat opetusta, ja tekevät työtä alueen asukkaiden kanssa. Työni on ohjata heille tämä työllisyysmäärärahalla, josta tulee kehityttää paketti. Keitaat ovat kaupunkiyhteisössä, luontomiljöönä. Tällä ei tarkoiteta, etteikö sekin toteudu, että päädytään luontopolkujen varteen, mutta jos kaupungin, maaseudun tulisi löytyä, mihin ensimmäisiä taloja rakentuu, sitä tulee yhteistyössä miettiä, kuntien rakenteellisena ratkaisumallina. Tähän voisimme pitäytyä.

Hulevesien huono tola, puuttuminen ovat yksi perimmäisiä syitä järvien, jokien tai merenkin saastumiseen. Lisääntynyt tulvien määrä, ympäri talven kuljettaa mereen kaiken kuonan, mikä laskeutuu ilmakehästä, pakokaasuista, rengas- ja nastapölystä, autojen ikkunapesu- ym. nesteistä tien vieren ojiin ja edelleen lähipuroon, järveen. Ilmasto säästyy puhtaana, kun sade hoitaa kasvien pinnat, niin ettei se yhteytyminen lakkaa. Kasvien tehtävä on tärkeä, ylläpitoa ei pitäisi lannoittaa, sillä se päätyy niidenkin yhteytykseen, rehevöitymiseen. Kukkaloisto on aina kaunis, kun luomakunnat saavat sen itsenäisesti toteuttaa.
 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Teen työllistävää perehdytysvaihetta, jolla opastan eri toimijoita näkemään oman osuuden. Tästä pyritty tekemään monitoimialakontekstiin, jossa kunnan tapa toimia on mukana. Työvaihe on löytää työlle rahoitus. Josta hoidetaan kaikkien mukanaolevien työajan hallinta, palkkaus ja että tiimissä on tuttua olla.

Kansikuva
People Power® Tower™ konseptit

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Green care Hyvinvointitalous Kulttuuripalvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työllisyys

Ilmiöt

Hyvinvointitalous

Kohderyhmä

Organisaatiot