People Power® kuvausta People Power®Tower™ taidepuutalo- ja -puutarhassa ansaintamalli

Ryhmäyrittäjille sisältöpalvelukonsepti ja puustoon pystytettävä työtila, toimijaksi tarvitaan kunta. Havainnemallini edellyttää tontteja rinnemaastoon, puualan edistyttämistä, joka toimii virkistys-/hyvinvointi-/matkailualan buusterina.

Toimintaympäristö **

Vuoden 2020 maaliskuun alussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki (166/2019). Uudessa laissa nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Palveluja seurataan joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kunnissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista.

Työpaikkojen viimeaikaiseen kehitykseen tarvitaan sankoin joukoin uusia avauksia, sellaiseen tulee siis ryhtyä pikimmiten, sillä elinvoimaa tarvitaan, People Power Tower on malliesimerkki siitä, miten ilmastomuutokseen voidaan saada vastuullisuutta, luovuutta voimauttavilla elvytyspaketeilla.

EU Leader-työskentelyllä on pitkät perinteet olla kuntien kehityttäjiä. Espoo kuuluu EU Leader EMOry:n alueeseen. Hankkeistusten kautta Leaderit jakavat alueilleen yhteisölliseen rakentamiseen, yhdistystoiminnan aktivointiin, kylätalojen tai vastaavien kunnostamiseen rahoitusta, kuten Ruokavirasto, Maa- ja Metsätalousministeriö sen on ryhmiltä kokoamillaan strategiaehdotuksilla laatinut, parhaillaan valmistellaan kautta 2021-2027.

Nuorten tulee päätyä työelämään, heitäkin pitää siihen ohjeistaa, työn tulee innostaa, sen tulee liittyä heidän tieto-taidon lisääntymiseen, myös mahdollistaa sivutoiminen yrittäjyys. Miten siis voidaan luoda työtä ja koulutusta yhtä aikaa. Se tapahtuisi parhaiten nuorten kotiseudulla, jos tähän varataan pääomitusta. Heidän luukkunsa voisivat olla puutarhamaisia keitaita, joissa he saavat opetusta, ja tekevät työtä alueen asukkaiden kanssa. Työni on ohjata heille tämä työllisyysmäärärahalla, josta tulee kehityttää paketti. Keitaat ovat kaupunkiyhteisössä, luontomiljöönä. Tällä ei tarkoiteta, etteikö sekin toteudu, että päädytään luontopolkujen varteen, mutta jos kaupungin, maaseudun tulisi löytyä, mihin ensimmäisiä taloja rakentuu, sitä tulee yhteistyössä miettiä, kuntien rakenteellisena ratkaisumallina. Tähän voisimme pitäytyä.

Hulevesien huono tola, puuttuminen ovat yksi perimmäisiä syitä järvien, jokien tai merenkin saastumiseen. Lisääntynyt tulvien määrä, ympäri talven kuljettaa mereen kaiken kuonan, mikä laskeutuu ilmakehästä, pakokaasuista, rengas- ja nastapölystä, autojen ikkunapesu- ym. nesteistä tien vieren ojiin ja edelleen lähipuroon, järveen. Ilmasto säästyy puhtaana, kun sade hoitaa kasvien pinnat, niin ettei se yhteytyminen lakkaa. Kasvien tehtävä on tärkeä, ylläpitoa ei pitäisi lannoittaa, sillä se päätyy niidenkin yhteytykseen, rehevöitymiseen. Kukkaloisto on aina kaunis, kun luomakunnat saavat sen itsenäisesti toteuttaa.
 

Liitteet
Järviseminaari, kenen intressi on puhdas vesistö
Kuva
Työllisyyden määrää voidaan lisätä
Työllisyyttä luoville aloille
Kuva
Keskeinen palvelualustamalli
Keskeinen palvelualustamalli
Kuva
Persoonakuvaus, uravalmistelua
People Power® valokuvaus
Kuva
Puutalouteen sisältyy uusi kasvupotentiaalina
Puutalous kasvun veturina
Kuva
Tuula Jaatinen, Sekmeth™️
Kehityttäjä, priimusmoottorina
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Olen kehittänyt tilanteestani ratkaisumalleja, olen työtön mutta toimin aktiivisena hankekehityttäjänä. En ole palkkaa saavana, ja siksi etsin ensin toimijan, jolle tämä työllisyysmallinnos tulee konseptina, ratkaisumalliksi hoitaa luovan alan työllisyyttä. Ikääntyville tulee tässä niitä malleja, joilla he voisivat säilyttää työkyvykkyydet, jatkojalostaa ikäryhmistäni käsin osaavuutta nuorten tekijöiden työksi.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Taloudellista on toteuttaa ratkaisu, joka on monialainen, monikäyttöinen, skaalautuu monille.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Monialaisena kumppaneita voisivat olla kuntien työllisyyteen parannusta tahtovat, vaikkakaan se ei ole heidän siilossaan. Kun Espoosta on kyse. Tarvitaan siis heidät tähän, jotka ovat maksimaalisimmillaan työllistymistarpeessa, ja toisaalta heillä tulee olla organisaatioiden tuki, kuten, että hän saa palkkansa siihen, mitä tekee. Kelan peruspäiväraha ei riittävä, sillä hankaloitetaan sitoutumista. Jokaisen tulee tehdä työnhakemuksia, johon käytetään aikaa hurjan paljon.

Kunnan tulee nostaa kuudenkymmenen henkilön Kela-päiväraha kokeiluna, jotta tämä ryhmä saadaan toimittamaan kaavailtu teos.

Miksipä ei! Kokoan heitä siis tässä itsekseni, ja kun tietooni tulee että olen saanut heistä jo osan, minun keinoni sitouttaa heitä ei ole olemassa. Tarvitsen siis laskelmia tekevät, juridista tukea, lainan ottavan sijoittajatahon, kirjanpitoammattilaiset, sisältö on rohkeimmille, itsetietoista tutkimusta tekevät. Käytän aikani sen tutkimiseen, ja miksi sitä tarvitaan, että tälle on alusta kaupungissa, paikka johon voisi mennä keskittyäkseen hyvinvointiin, joka ei ole sosiaalitoimen kuntoutusta, vaan virkistävää keskittyvää keskustelua ihmisyydestä. Se ei ole psygologien tehtävä eikä pappien. Olen avarasti katsomassa, että ihmisyyttä pitää opettaa, ja typologioita olisi otettavissa tähän mm. Jyväskylästä, jossa on Kasvatustieteiden ja Psykologian laitos, nehän ovat osa kasvamiseen liittyvää, myös humanistisia, filosofisia pohdintoja. Mukavinta ei liene aina olla sisätilassa, vaan käydä tekemässä iltalenkki, keskustella rauhassa, nauttia luomuherkkuja, palata kotiin kaikessa rauhassa, pään levollisuudesta on kyse.

 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Työstövaiheen toimintamalleina, pyrkimys luoda verkosto, joka tämän tekee. Siinä on edetty. Aikataulullisena asiana huomioitavissa syksyyn sisältyvät budjetoinnit, strategioihin perehtymiset, liittyen seuraaviin ohjelmakausiin tai painopistealueisiin. Perehdytys tässä meneillään. Koostan tekstejä yhteisten kokousten muovaamana.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Palvelutarjooma kuntien työllisyyttä edistyttäville.

Ratkaisun perusidea **

TAVOITTEET

    Uusien, nuorten ja ikääntyvien työpaikkojen luomiskokeilu
    Palvelulupaus 1000 työllistä
    Sosiaalinen palveluinnovaatio, vaikuttavuus taidenäyttelyinä, foorumina keskustella
    Monialainen kouluttamishanke
    Yhdistystoiminnan aktivoituminen
    Uuden toimintamallin kehitys kunnille
    Monialaisena kokeiluna
    Säästöä eri toimintoja yhdistelemällä
    Kulttuurillisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväna ratkaisuna
    Edelläkävijälle, Espoolle / YK Agendan 2025 kehityttäjille

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallissa on kehittämisen työvaihe. Juuri nyt ajankohtaisinta on löytää työlle rahoitus. Josta hoidetaan kaikkien mukanaolevien työajan hallinta, palkkaus ja että tiimissä on tuttua olla. Monialaosaamiseen tähdätty. Kunta, yrityskeskus, Leader, paikallisen työllisyystoimiston monialainen osaaminen, joka välittää osaajat. Perehtyminen hallituksen ja ympäristötavoitteeseen.

Tällaisen kokonaisvaltaisen palvelun ydin on kasvun mahdollistavuus, joka on olla hoitamassa työttömyydestä työllisyyteen. Siinä samalla tarjota pienyrityksiin talous, ratkaisuna tulla hankintana kuntaan ennaltaehkäisevänä ja matkailullisena.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on skaalattu monialaisena, toimintaympäristöissä huomioitava paikalliset toimijat, oltava kyky aistia potentiaalit. Osattava verkottua, tehdä työllisyyttä. Ihmisen hyvinvointi on tärkeä, siksi palkan saamiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Sudenkuoppa voisi olla tämän ymmärtämättömyys, siksi tuleekin kouluttautua asiassa. Kokemusperäistä tietoa tulisi hyödyntämään monet.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimenpiteenä, kehitteillä oleva työllistämismallisto, joka ottaa kantaa ilmastomuutokseen, huolehtii ratkaisuista konkretiassa. Tässä kehitystyössä on osattava alistua byrokratiaan, mutta pitää vireys silti. Varma muuttuminen on vasta sitten totta, että alhaalta, kuntalaisena saadaan ratkottua työllisyyttä, luotua ilman mitään virkavelvoitetta niitä tarvittuja konsepteja, joilla asiaa voitaisiin hoitaa. Luultavimmin on opittu tekemään teollisuutta, businessmalli yrityksille, heille, jotka sitä ryhminä voisivat toteuttaa. Tässä tapahtuu muuttumista kokoa ajan. Kehitystä pitää pystyä oivaltamaan. Kunnan rooli on äärimmäisen tärkeä,  avain kaiken voimautumiseen, sen oivalluttaminen on tehnyt itselleni paljon uusia kartoituksia.