Perheiden elintapaohjauksen toimintamalli on suunnattu lapsiperheiden elintapaohjaukseen.

Toimintamallin ytimenä on terveydenhoitaja-kunnan elintapaohjaaja vastinparitoiminta sekä moniammatillisuus muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perheiden elintapaohjaus, Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden elintapaohjauksen toimintamalli on suunnattu lapsiperheiden elintapaohjaukseen.

Toimintamallin ytimenä on terveydenhoitaja-kunnan elintapaohjaaja vastinparitoiminta sekä moniammatillisuus muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Maaria Nortunen

Luotu

25.10.2022

Viimeksi muokattu

26.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Ideana on kehittää lasten, nuorten ja perheiden elintapaohjausta. Alussa keskitytään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä elintapaohjaukseen. Kehittäminen käynnistyy terveydenhoitaja-kunnan elintapaohjaaja vastinparitoiminnan luomisella. Tavoitteena on luoda toimintamalli prosessimaiseen elintapaohjaukseen, joka on määritelty Etelä-Pohjanmaalla 2. tason elintapaohjaukseksi. 2.tason elintapaohjaus on kohdennettua elintapaohjausta, johon ohjaudutaan tiettyjen kriteereiden mukaan. Palveluun ohjaamisen kriteerit määritellään yhdessä.

Tämän jälkeen kehittämistä on tarkoitus jatkaa siten, että työtä tehdään monialaisena yhteistyönä mm. varhaiskasvatuksen, sosiaalipalveluiden ja ravitsemusterapiapalveluiden kanssa. Monialainen yhteistyön edellytyksenä on roolien ja vastuiden selkiyttäminen, jota hankkeessa myös tehdään.

Kansikuva
Perheiden elintapaohjaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä