Perhekeskuksen yhteensovittavan johtamisen maakunnallinen toimintamalli

Päivitetään perhekeskustoiminnan yhteistyörakenne. Vahvistetaan perhekeskustoimintaa uudistamalla yhteensovittavan johtamisen maakunnallista toimintamallia sekä perhekeskuskoordinaattorityön sisältöä vakiinnuttamalla se osaksi monialaisen verkoston toimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskuksen yhteensovittavan johtamisen maakunnallinen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivitetään perhekeskustoiminnan yhteistyörakenne. Vahvistetaan perhekeskustoimintaa uudistamalla yhteensovittavan johtamisen maakunnallista toimintamallia sekä perhekeskuskoordinaattorityön sisältöä vakiinnuttamalla se osaksi monialaisen verkoston toimintaa.

Toteutuspaikka
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, kunnat, järjestöt ja seurakunnat
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

14.09.2022

Viimeksi muokattu

26.10.2022
Toimintaympäristö **

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle muuttaa yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) lautakunta tulee jatkossa päättämään hyvinvointialueen osalta toimintasuunnitelmasta, joka koskee lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestämistä perhekeskusverkostoissa, seuraa sen toteutumista ja vastaa em. toiminnan strategisesta ohjauksesta hyvinvointialueen osalta.

Laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoittaa hyvinvointialueita ja kuntia toimimaan yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi alueillaan. Lisäksi sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tehtävä yhteistyötä alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010), Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ohjaa yhteensovittamaan sote-palveluja keskenään sekä muiden palvelujen kanssa ja luo tällä velvoitteen yhteensovittaa palvelut ja toiminta kokonaisuuksiksi. Tämä on myös kirjattu Perhekeskuksen palvelulupaukseen johtamisen näkökulmasta.

Kansikuva
 PEKE_logo_vaaka_lyhyt.png

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä