Pirkanmaalainen kotikuntoutusmalli perustuu moniammatilliseen palvelutarpeenarvioon, jonka pohjalta toteutetaan asiakaslähtöistä ja tavoitteellista kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Kuntoutus tapahtuu joko kotikäynteinä ja/tai etäkuntoutuksena digilaitteita hyödyntäen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan kotikuntoutusmalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalainen kotikuntoutusmalli perustuu moniammatilliseen palvelutarpeenarvioon, jonka pohjalta toteutetaan asiakaslähtöistä ja tavoitteellista kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Kuntoutus tapahtuu joko kotikäynteinä ja/tai etäkuntoutuksena digilaitteita hyödyntäen.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan liitto, PirSote
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Piia Korhonen

Luotu

18.06.2021

Viimeksi muokattu

21.03.2022
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pirkanmaan kunnat ovat valmistelleet kuntien edustajista koostuvan kotikuntoutuksen työryhmän voimin yhteisen kotikuntoutusmallin. Juuri valmistuneen Pirkanmaan kotikuntoutusmallin tarkoituksena on raamittaa kunnissa tapahtuvaa kotikuntoutusta entistä yhtenäisempään suuntaan ja siten taata asukkaille yhdenvertaisempia kotikuntoutuksen palveluja. Pirkanmaan kotikuntoutusmallin rakentamisessa on hyödynnetty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä ollutta mallia.

Vuonna 2021 kotikuntoutustyöryhmään osallistui Pirkanmaan kotikuntoutuksen asiantuntijoita yhteensä yhdeksästä eri kunnasta/yhteistoiminta-alueelta. Yhteisiä kokoontumisia pidettiin yhteensä 7 kertaa.

Yhteistä kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna, jolloin suunnitelmissa on viimeistellä kotikuntoutuksen yhteiset kriteerit, kartoittaa etäkuntoutusmahdollisuuksien hyödyntämistä eri asiakasryhmillä, syventää monialaisen yhteistyön ja työnjaon merkitystä sekä laajentaa kotikuntoutus koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Kotikuntoutuksen työryhmään tullaan jatkossa kutsumaan edustajia kaikista Pirkanmaan kunnista/yhteistoiminta-alueilta.

Kansikuva
Pirkanmaan kotikuntoutusmalli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Sosiaalihuolto Kotona asuminen Kotihoito Digitaaliset palvelut Kuntoutus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset