Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi kotihoidossa

Toiminnassa on tarkoitus tunnistaa kotihoidon asiakkaan suun terveyden ongelmat ja ravitsemustila kotikäynneillä, joita toteuttavat lähihoitaja ja suuhygienisti työparityöskentelynä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnassa on tarkoitus tunnistaa kotihoidon asiakkaan suun terveyden ongelmat ja ravitsemustila kotikäynneillä, joita toteuttavat lähihoitaja ja suuhygienisti työparityöskentelynä.

Toteutuspaikka
Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelut
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katja Myllynen

Luotu

20.06.2022

Viimeksi muokattu

20.06.2022
Toimintaympäristö **

Kotihoidon asiakkailla suun terveydenhoito jää usein huomioimatta. Ongelmat suunterveydessä voivat lisätä myös vajaaravitsemuksen riskiä. Ravitsemuksen ja suun terveyden ongelmien ja riskien varhaisen toteamisen ja omahoidon ohjauksen avulla parannetaan asiakkaiden yleisterveydentilaa, toimintakykyä ja elämänlaatua. Lisäksi estetään oikea-aikaisen hoidon viivästymistä sekä pienennetään suun tulehduksista aiheutuvien sairauksien hoidon kustannuksia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminnan kohderyhmänä ovat säännöllisiä kotihoidon palveluja saavat asiakkaat. Toiminnan lähtökohtana on tuottaa palvelu asiakkaan kotiin, jolloin palvelu on saavutettava asiakkaille. Toteutettavista kotikäynneistä pyydetään palautetta sekä asiakkailta että heidän omaisiltaan sekä suullisesti että mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti. Kehittämistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä kotihoidon henkilöstön kanssa, jolloin mallia pystytään muokkaamaan parhaiten kotihoidon toimintaan sopivaksi. Toimintaa kehitetään jatkuvasti palautteiden perusteella.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kotihoito Matalan kynnyksen palvelu Suun terveydenhuolto Ravitsemus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset