Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakatissa Satakunnan maakunnan alueella otetaan käyttöön ja kehitetään uusia toimintamalleja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Samalla pyritään lisäämään myös ikääntyneiden läheisten parempaa osallistumista ja tiedonsaantia. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Euran kunta
Ylläpitäjä