Satakatissa Satakunnan maakunnan alueella otetaan käyttöön ja kehitetään uusia toimintamalleja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Samalla pyritään lisäämään myös ikääntyneiden läheisten parempaa osallistumista ja tiedonsaantia.