Sosiaalinen kuntoutus on intensiivisen sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kuntoutus on intensiivisen sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

Toteutuspaikka
Aikuissosiaalityö / Kokkola, Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Kokkola
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Luotu

26.11.2021

Viimeksi muokattu

24.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Soiten aikuissosiaalityö ja TYP toiminta tuottavat sosiaalista kuntoutusta intensiivisen sosiaaliohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin sekä työ- ja toimintakyvyn selvittelyä pääasiassa pitkäaikaistyöttömille aikuissosiaalityön ja TYP:n asiakkaina oleville henkilöille.

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaaksi ohjaudutaan aikuissosiaalityön tai TYP:n sosiaalityöntekijän kautta. Sosiaalityöntekijä tekee asiakkaalle palvelutarvearvion, jossa sosiaalisen kuntoutuksen tarve nousee esille. Sosiaalisesta kuntoutuksessa sovitaan aktivointisuunnitelmassa, asiakassuunnitelmassa  tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa ja palvelusta tehdään päätös. Päätöksessä määritellään sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet.

Sosiaalisen kuntoutuksen tapaamisia sovitaan viikoittain. Palvelun sisältönä voi olla asiakkaan tarpeiden mukaan sovittuna esim.

∙ asiakkaan saattaminen palveluiden piiriin ja virastoissa asiakkaan tukena toimiminen

∙ esimerkkinä toimiminen asioiden hoitamistilanteissa ja täten vahvistaa asiakkaan uskoa omaan toimintakykyyn ja asioiden hoitamiseen

∙ huolehtia asiakkaan aikavarauksien toteutumisesta esim. talous- ja velkaneuvontaan, psykiatrian poliklinikalle ja päihdehuoltoon

∙ asiakkaan kotona tapahtuva ohjaus

∙ ohjaus mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan

∙ tutustuminen mahdollisiin kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin

∙ työ- ja toimintakyvyn selvittelyt

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa järjestetään kerran viikossa. Ryhmän toiminta on teemoitettu eri käytännön asioiden ympärille. Aiheena voivat olla mm. ravitsemus, liikunta tai saatavilla oleviin palveluihin tutustumin.

 

 

Vaasantie 6 c 4 krs

67100 Kokkola

Toimintaympäristö **

Sosiaalisesta kuntoutuksesta säädetään sosiaalihuoltolaissa §17. 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ® 

Kansikuva
Soite

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Sosiaalinen kuntoutus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Nuoret aikuiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät